Forskare från KTH tilldelas Chester Carlsons forskningspris

Professor Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan, tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 100 000 kr, för sin forskning där han sammanför stort kunnande inom metalliska material med artificiell intelligens. Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut sedan 1985.

Professor Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan

Motiveringen lyder: ”Stiftelsen IVAs fond för forskning i informationsvetenskap tilldelar professor Peter Hedström Chester Carlsons Forskningspris år 2020 för att i verklig Chester Carlson-anda tagit sig an utveckling av specialstål. Han har letat olika teknologier och digitaliserat ofta svårtillgänglig dokumentation samt kombinerat fysiska experiment med moderna datavetenskapliga metoder. Han har visat på möjligheterna för datadriven design av specialstål med nya önskade egenskaper. Peter Hedström har också visat att det är möjligt att väsentligt korta ned utvecklingstiden av specialstål.”

Priset överlämnas till professor Peter Hedström vid ett webbsänt seminarium den 3 december 2020 klockan 15:00. Läs mer och anmäl dig här

Ledamöter i stiftelsens styrelse

Lars-Erik Eriksson, Erik Hagersten, Ylva Hambraeus Björling och Gösta Lemne.

Urval av tidigare pristagare

Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science, Albert Mihranyan, Uppsala universitet, Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet, Carina Höglund, Linköpings universitet och Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet.

Fakta om Chester Carlsons forskningspris

Chester Carlsons forskningspris som lanserade 1985 delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap för att främja den vetenskapliga forskningen inom detta område. Pristagare utses av stiftelsens styrelse, vartannat år eller så ofta stiftelsens avkastning tillåter. Priset delas ut till forskare, gärna disputerade sedan några år. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium. Klicka här för att läsa mer om priset

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73