Här är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens förslag för en hållbar nystart för Sverige

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) ordförande Carl-Henric Svanberg har satt samman en tung styrgrupp för att ta fram förslag på åtgärder som är nödvändiga när vi går vidare ur krisen. Idag lanseras förslagen inom nio områden för en hållbar nystart av Sverige.
shutterstock_1753224749-1200px (002).jpg

- Projektet fokuserar på hur vi bäst kommer ur krisen och kan skapa ett konkurrenskraftigt Sverige som kan hantera dagens utmaningar. Det gäller främst klimatomställningen och den digitala revolutionen som kommer att förändra vårt samhället i grunden, men också om hur vi kan dra nytta av ett nära samarbete inom EU, säger Carl-Henric Svanberg, preses för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och ordförande för projektet Hållbar nystart Sverige.

Bakom rekommendationerna från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Hållbar nystart Sverige står:

Ordförande: Carl-Henric Svanberg, IVAs preses
Anna Adolfsson, ordförande IVAs studentråd
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå Tekniska Universitet
Elisabeth Nilsson, ledamot IVAs avd V Bergs- och materialteknik
Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB
Jacob Wallenberg, ordförande Investor AB 
Jan Nygren, ordförande PrimeKey AB
John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi
Magdalena Gerger, ordförande IVAs Näringslivsråd och vd Systembolaget
Martin Lundstedt, vd och koncernchef, Volvo AB
Tuula Teeri, vd IVA
Åke Svensson, ledamot IVAs avd I Maskinteknik

- Vägen till ett klimatneutralt Sverige kräver många svåra beslut där olika intressen ska vägas mot varandra. Dessa förutsätter väl underbyggda analyser och förslag. I detta arbete vill IVA som akademi bidra med kunskaper och erfarenheter från sina ledamöter, säger Tuula Teeri, vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) föreslår nio områden för en hållbar nystart av Sverige. Inom var och en av dessa har IVA i olika projekt tagit fram analyser och mer detaljerade förslag.

Här är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens agenda för hållbar nystart för Sverige:  

1. Samarbeta aktivt inom EU – det är ett måste för en hållbar nystart.

2.  Satsa offensivt på utbildningsinsatser i närtid – många måste göra jobbet. 

3. Öka de offentliga forskningssatsningarna.

4. Stärk den digitala infrastrukturen för att öka konkurrenskraften och nå klimatmålen.

5. Åtgärda bristerna i Sveriges elförsörjning – annars hotas den gröna omställningen.

6. Accelerera elektrifiering av transporter och industri beslut behöver tas i närtid.

7. Stärk innovation och öka investeringarna i biobaserad energi och biobaserade produkter – en av nycklarna till ett fossilfritt Sverige.

8. Öka resurseffektivitet - gå från ord till handling.

9. Effektivisera tillståndsprocesserna för miljöprövningar.

Läs mer här om projektet Hållbar nystart Sverige

Till rapporten! 

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42