Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

Energikommissionens rapport är välskriven och mycket innehållsrik. IVA instämmer i mycket av beskrivningarna om läget på elmarknaden och de utmaningar vi står inför. IVA väljer att kommentera följande frågeställningar:

  • Förlängningen av elcertifikatsystemet med nuvarande utformning och målsättningen att Sverige ska vara en nettoexportör av el.
  • Leveranssäkerheten i elsystemet.
  • Konsekvensanalysen av kostnaderna för förslagen.
  • Kontinuerlig uppföljning av utvecklingen.

Läs remissvaret i sin helhet här