Fortbildning inom energi stärker lärarnas kompetens

IVA och KVA anordnar under våren 2014 fortbildningsdagar för alla pedagoger (F-6) och skolledare inom Karlstads kommunala grundskolor. Syftet är att utöka och fördjupa kunskaperna inom hållbar utveckling och energi. Fortbildningen ges i samarbete med Karlstad kommun och Fortum. 
aspekter-pa-energi.png

Kompetensutvecklingen är ett initiativ från projektet Aspekter på energi och har anordnats sedan 2011. Fortbildningen bygger på boken Energi – möjligheter och dilemman som är utgiven sedan 2007.

Det huvudsakliga syftet är att öka kunskapen om energifrågan och att erbjuda pedagogiska verktyg för att öka elevernas kunskap och förståelse.

Ett annat syfte är att betona energifrågornas mångfacettering – naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskaper och humaniora har alla viktiga roller att fylla. Ett mångdisciplinärt perspektiv och lärande. Utbildningsdagen innebär också ett sätt för lärare att skaffa kunskap som behövs för att kunna leva upp till de mål som finns i läroplanerna.

De två tidigare tillfällena som omfattade baskunskaper om energi, den globala energisituationen samt klimatförändringar ur ett globalt och regionalt perspektiv har filmats och kan ses på www.pedagogvarmland.se.

Den 16 maj är det dags för del tre i fortbildningen

Dagen fokuserar på klassrumsexperiment. Föreläsare är Igor Zoric, Chalmers och Johan Rosén, Karlstad universitet.