Fortbildning inom energi stärker lärarnas kompetens

IVA och KVA anordnar under våren 2014 fortbildningsdagar för alla pedagoger (F-6) och skolledare inom Karlstads kommunala grundskolor. Syftet är att utöka och fördjupa kunskaperna inom hållbar utveckling och energi. Fortbildningen ges i samarbete med Karlstad kommun och Fortum.

Kompetensutvecklingen är ett initiativ från projektet Aspekter på energi och har anordnats sedan 2011. Fortbildningen bygger på boken Energi – möjligheter och dilemman som är utgiven sedan 2007.

Det huvudsakliga syftet är att öka kunskapen om energifrågan och att erbjuda pedagogiska verktyg för att öka elevernas kunskap och förståelse.

Ett annat syfte är att betona energifrågornas mångfacettering – naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskaper och humaniora har alla viktiga roller att fylla. Ett mångdisciplinärt perspektiv och lärande. Utbildningsdagen innebär också ett sätt för lärare att skaffa kunskap som behövs för att kunna leva upp till de mål som finns i läroplanerna.

Det första tillfället som omfattade en basföreläsning om energi och en föreläsning om den globala energisituationen - möjligheter och dilemman har filmats och kan ses på www.pedagogvarmland.se.

Den tredje april är det dags för del 2 i fortbildningen

Dagen omfattar två föreläsningar samt tid för diskussioner. Ämnena för dagen är: Klimatförändringar ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Energifrågor och energiteknik för ett hållbart samhälle. Sista delen av forbildningsdagarna äger rum den 16 maj, då med klassrumsexperiment i fokus.