Fortsatt globalisering ingen självklarhet

Världens internationaliseringsvåg kan vara på väg att ebba ut. Det menar ekonomiprofessor Kjell A Nordström.
Nordström Kjell A.jpg

Globaliseringen har varit bra för Sverige, som är ett av de mest internationaliserade länderna. Räknat per capita är Sverige världsmästare i grenen flest multinationella företag.

Lägger man ihop ett lands export och import och jämför med BNP får man ett mått på beroendet av internationell handel.

– I USA var andelen fem procent år 1960. I Sverige 25 procent. För något år sen nådde USA Sveriges dåvarande nivå. I Sverige är den aktuella andelen nu 84 procent, sa Kjell A Nordström vid ett fullsatt frukostmöte på IVA.

Men den svenska internationella handeln är kanske ändå inte särskilt global. Det är bara femton länder som står för merparten av utbytet.

– Egentligen handlar det om Norden och de gamla Hansaländerna. En fjärdedel av utrikeshandeln är internordisk.

Kjell A Nordström påpekade också att efter den senaste finanskrisen minskar de internationella investeringarna globalt. Det gäller särskilt kinesiska investeringar i västekonomier.

– Räknar man bort en handfull globalt verksamma verkligt stora företag, som Google, så minskar de multinationella bolagens lönsamhet. Det går bättre för lokala och regional verksamma företag.

Verkligt specialiserade bolag är de som, enligt Kjell A Nordström, har störst chans att växa internationellt.

– Och då måste man förstås vara i många länder.

Men det är mer än graden av specialisering som spelar roll. Kulturella och andra förhållanden är viktiga. Ett bolag som startar i Sverige och vill expandera etablerar sig gärna i Norge och sen i andra nordiska länder.

– Trots att S:t Petersburg inte ligger så långt bort geografiskt, så är det mentala och kulturella avståndet stort. Egentligen är det bara i ordform som det verkligt globala finns.

Sen finns det undantag. När Ikea startade i Tyskland, hade bolaget minimal kunskap om tyska förhållanden.

– Det fungerade eftersom man hade enorm fördel av sin affärsmodell. Så fungerar det inte längre. Numera får inget bolag chansen att bygga upp sin verksamhet i lugn och ro i ett annat land ens om det har något unikt att komma med.

Kjell A Nordström ser fler trender som motverkar globaliseringen. I USA har en mängd minibryggerier kapat åt sig hälften av ölmarknaden. I Sverige tränger den norrländska hamburgerkedjan Max sakta ut internationella konkurrenter. Fördelarna med stordrift är på väg ut. Om de inte redan är borta. Och företag som Uber och Google ger inga lokala fördelar för ekonomin i länder som Indien.

De närmsta åren kommer, antog Kjell A Nordström, inte så mycket att förändras. Politiskt gnäll om att globaliseringen stjäl jobben kommer att höras här och där. Och Kina måste välja att bli mer innovativt, vilket förutsätter stor frihet om framgångarna ska komma. I Afrika måste det skapas en stor mängd nya jobb.

– Annars kommer Afrika hit. Men världen är på väg att bli mer fragmenterad på samma sätt som under mellankrigstiden. Olika politiska föreställningar ställs mot varandra vilket ökar konfliktytorna.

För svensk del såg dock Kjell A Nordström goda förutsättningar.

– Sverige är ett högtillitssamhälle och vi är mycket ivriga att prova nya saker. Den moderniteten driver innovation. Bevarar vi detta så kan Sverige segla igenom alla sänkningar som kommer, sa han och påpekade att de fem nordiska länderna tillsammans är världens nionde största ekonomi.