Fortsatt stort intresse för studier utomlands trots corona

Unga forskare och studerande runt om i Sverige tilldelas stipendier på totalt 1,2 miljoner kronor. Stipendiet ska användas för studier och forskning utomlands. Stipendierna delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Hans Werthén Fonden.
genrebild-hans-werthen.jpg

– Det är oerhört glädjande att intresset för utlandsstudier är fortsatt stort trots coronapandemin. Det internationella utbytet är oerhört viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Årets ansökningar har haft en genomgående hög kvalitet. Jag är stolt över att IVA kan bidra till att möjliggöra internationella studier och forskning på toppnivå i Hans Werthéns anda, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Forskning och studier på toppnivå utomlands

En av stipendiaterna är Josefin Thorslund från Stockholm. Hon har studerat och forskat vid Stockholms universitet under tio års tid och ska nu som post doc använda stipendiet till forskning vid Universitetet i Utrecht, Nederländerna.

– Jag är oerhört tacksam för att ni har beslutat att stödja min forskning genom Hans Werthén stipendiet! Det här innebär att jag kan fortsätta min forskning om hur försaltning av färskvatten påverkar vattenbrist och vattenanvändning inom jordbruksindustrin, säger Josefin Thorslund.

Hög kvalitet på ansökningarna

45 personer deltog i årets utlysning, söktrycket ligger därmed på ungefär samma nivå som genomsnittet för tidigare år, trots coronapandemin. Kvaliteten på ansökningarna var dessutom genomgående hög. Årets stipendier kommer att användas till forskning och studier inom områden som:

  • Doktorandforskning i utveckling av djup maskininlärning som bland annat används för självkörande bilar.
  • M- studier i internationell affärsjuridik (Master of Laws) med fokus på hållbart företagande och bolagsstyrning i syfte att stödja näringlivet i denna övergång.
  • MBA-studier i företagsekonomi (Master of Business Administration). Stipendiaten är en utbildad ingenjör verksam sedan flera år på ett teknikbolag. Med den kompletterande utbildningen ges därmed stipendiaten bättre möjligheter att utvecklas vidare hos sin arbetsgivare.

Här är listan på årets stipendiater

Dibya Phuyal

University of Cambridge

Ezgi Korkmaz

EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne

Joel Palm

Columbia University

Jose Mairton Barros da Silva Junior

Princeton University

Josefin Thorslund

Utrecht University

Julia Hirschberg

Columbia University

Kilian Hikaru Scheutwinkel

University of Cambridge

Mehran Naseri-Rad

University College London (UCL) and Danish Technical University (DTU)

Rui Oliveira

University of California Berkeley

Stefanos Athanasopoulos

Japan Proton Accelerator Research Center (J-PARC)

Tor Sewring

Utrecht University

Fakta om Hans Werthén Fonden

Hans Werthén Fonden har sedan 1990 delat ut totalt 57,8 miljoner kronor till 498 stipendier. Varje stipendium är mellan 100 000 – 150 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik.

Läs mer om Hans Wethén Fonden och hur du gör för att ansöka nästa år

Styrelsen för Hans Werthén Fonden

Följande personer ingår i den styrelse som utsett årets stipendiater: Carl-Henric Svanberg, ordförande, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Leif Johansson, Hans Stråberg, Marcus Wallenberg, Victoria van Camp (suppl) och Folke Hjalmers (suppl).

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73