Fortsatt tvist om producentansvar

Turerna kring vem som bör ha ansvaret för förpackningar och returpapper - kommuner eller företag - fortsätter. Bland annat riksdagen och branschföretaget FTI är oense med regeringen, där bland andra Socialdemokraterna dock går emot kritiken.
Recycling_1200px.jpg

Nyligen riktade en majoritet i riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper bör ligga kvar hos producenterna. Tidigare hade annars regeringen tillsatt en utredning med uttryckligt uppdrag att se hur kommunerna ska ta över ansvaret.

Branschförbundet Återvinningsindustrierna välkomnar riksdagens ställningstagande, och menar att ett fortsatt producentansvar sätter tydliga krav på producenterna och möjliggör för aktörerna på marknaden att skapa lösningar. Även Kent Carlsson, vd Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är kritisk till regeringens politik på området, och citerar regeringsutredaren själv med att "miljömålen riskerar att påverkas negativt samtidigt som kostnader för stat, kommuner, näringsliv och hushåll kommer att öka". Kent Carlsson menar också i en debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling att denna utveckling skulle motverka "en cirkulär ekonomi när insamlade material i återvinningsprocessen tappar i konkurrenskraft och investeringar i återvinningskapacitet uteblir".

Regerande Socialdemokraterna bemöter dock kritiken genom riksdagsledamöterna Matilda Ernkrans och Maria Strömkvist, båda i miljö- och jordbruksutskottet. De menar att sorteringen i dagsläget är högst oklar för den enskilde. Bland annat frågar de sig, i en debattartikel i tidningen Aktuellt Hållbarhet "hur många svenskar vet att visst plastavfall ska köras till kommunens återvinningsanläggning och visst ska läggas i insamlingslådor på speciella platser? Ett trasigt dricksglas till kommunen, en tom glasburk som det varit lingonsylt i till förpackningsinsamlingen." Lösningen, menar Ernkrans och Strömkvist, är att samla allt förpackningsansvar hos kommunerna.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42