IVA-rapport: FoU-barometer 2020

Färre FoU-chefer ger det svenska FoU-klimatet högsta betyg. Andelen som anser att det är ”bra eller ”mycket bra” har minskat med drygt tio procentenheter jämfört med 2019, visar IVA:s FoU-barometer 2020. Kompetens inom viktiga framtidsområden är fortsatt en bristvara.
Volvo-Vera-1200px.jpg

2020 har präglats av coronapandemin. Även forskning och utveckling, FoU, har drabbats, visar IVA:s årliga FoU-­barometer som presenteras för andra gången.

Coronakrisen slår väldigt olika beroende på bransch. Fordonsindustrin har drabbats hårdast med produktionsstopp och neddragningar visar FoU-barometerns intervjuer med forskningsansvariga. Samtidigt finns det digitala tjänsteföretag som ökat försäljningen och nyanställer utvecklare.

Men inget företag är opåverkat. Distansarbete leder till nya arbetssätt på gott och ont. Å ena sidan kan det öka effektiviteten. Å andra sidan ”minskar det innovativa snacket” som en av FoU-cheferna uttrycker det.

Om ett vaccin dröjer och krisen blir långvarig finns det oro för konsekvenserna. Före­tagen understryker att FoU är ett måste för att komma ur krisen och att satsningar inom framtidsområden som digitalisering och elektrifiering måste värnas.

Att Sverige har ett bra klimat för FoU är därmed avgörande. Sverige tillhör sedan länge de länder som satsar mest på FoU i förhållande till BNP och av den svenska FoU:n står näringslivet för 71 procent enligt SCB.

Därför är det oroande att en lägre andel företag är positiva till förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige. Förra året svarade 83 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. I år är andelen 69 procent.

En annan oroande tendens är att kompetenstillgången – den faktor som företagen rankar allra högst inför sina FoU-beslut – får något sämre betyg i årets FoU-barometer. Även andelen som svarar att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal i Sverige ökar till 44 procent jämfört med 40 procent i förra årets FoU-­barometer.

Liksom 2019 är det skattepolitiken som får lägst betyg av FoU-cheferna. Höga skatter bidrar till exempel till att det är svårt att locka utländska experter.

När FoU-cheferna blickar framåt förväntar de sig att FoU:n kommer att öka mer utomlands än i Sverige. Nio procent svarar att FoU:n kommer att minska i Sverige under de närmaste fem åren medan fem procent förväntar sig en minskning globalt.

IVA:s barometer bygger på en enkät om det svenska FoU-klimatet riktad till FoU-ansvariga i svensk industri. Dessutom har djupintervjuer gjorts med 10 forskningsansvariga. En extra intervjuomgång med fokus på coronapandemins effekter gjordes i början av september.

Årets undersökning gick ut till 200 företag varav 100 svarade, av dessa företag var 23 små och medelstora. Bland deltagarna finns några av företagen med flest FoU-anställda inklusive Saab AB, Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo och Astra Zeneca.

Företagen som svarat har tillsammans cirka 48 000 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar drygt 60 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn enligt de senaste siffrorna från SCB.

Läs online  Ladda ner

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31