IVA presenterar ny årlig undersökning; FoU-barometern 2019

Fyra av tio företag i Sverige uppger att det generellt är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige. Drygt en tredjedel svarar att det blivit svårare eller mycket svårare jämfört med för fem år sedan. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nya årliga FoU-barometer som presenteras idag den 24 september.
237066_Volvo_360c_Exterior_Safety-1200px.jpg

FoU-barometern är en ny årlig undersökning som IVA genomför för att kartlägga investeringsklimatet i Sverige och peka ut de viktigaste utmaningarna. Den första, som nu presenteras, visar att FoU-tunga utvecklingsintensiva företag har svårt rekrytera personal.

- Syftet är att synliggöra förhållandena och peka på åtgärder som kan göra Sverige mer attraktivt. Undersökningen visar att brist på AI-kompetens hotar industrins framtid. Ska vi överleva som kunskapsnation måste Sverige vara ett naturligt land att lägga FoU i, säger Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA.

Under våren 2019 skickade IVA ut en enkät med frågor om det svenska klimatet för forskning och utveckling till 100 av landets mest FoU-intensiva företag.

Enkäten riktades till företagens FoU-chefer. Totalt svarade 48 företag på frågorna i enkäten, inklusive Ericsson, Volvo Cars, Saab Group, Scania och Astra Zeneca. Dessutom genomfördes djupintervjuer med sex storföretag och ett utvecklingsbolag.

Resultatet av undersökningen redovisas tillsammans med citat som hämtats från enkäterna och intervjuerna med FoU-chefer.

Till IVAs FoU-barometer 2019

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42