Framstående samhällsförbättrare belönas med Guldmedaljer

Sverker Sörlin, Sara Mazur, Lars Börjesson och Mikael Dolsten belönas i år av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med Guldmedaljer. I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. Medaljerna delas ut av IVAs beskyddare H.M. Konungen.

Sara Mazur, Mikael Dolsten, Sverker Sörlin och Lars Börjesson.

– Årets guldmedaljörer har genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle. Medaljörerna är alla ledamöter och därmed en viktig grund av vår akademi som i över 100 år arbetat för teknik i mänsklighetens tjänst, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Motiveringarna för IVAs Guldmedaljörer 2021 är följande:

  • Professor Sverker Sörlin tilldelas Stor Guldmedalj för sin framstående gärning som nytänkande forskare, forskningsledare och aktiv samhällsdebattör och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang för forskning och högre utbildning. 
  • Teknologie doktor Sara Mazur tilldelas Guldmedalj för sin framstående insats som ledare för forskning och innovation inom näringsliv och akademi och sitt starka engagemang för samverkan på områden av stor betydelse för samhällsutvecklingen.
  • Professor Lars Börjesson tilldelas Guldmedalj för sin framstående nyskapande forskning inom kondenserade materiens fysik och sitt innovativa och engagerade ledarskap som resulterat i etablering av nydanande forskningsinfrastruktur särskilt MAX IV och ESS, vilka ger exceptionella möjligheter till kunskap om materials egenskaper av stor betydelse för fortsatt forskning och industri.
  • Doktor Mikael Dolsten tilldelas Guldmedalj för sin framstående insats som forskare och ledare inom läkemedelsindustrin. Som chef för forskning, utveckling och medicinsk verksamhet på Pfizer – ett av världen största läkemedelsbolag – har han lett utvecklingen av många nya läkemedel och vacciner, nu senast det framgångsrika arbetet att ta fram vaccin mot covid-19.

Guldmedaljerna delas ut på IVAs Högtidssammankomst

Guldmedaljerna delas ut i samband med IVAs Högtidssammankomst den 29 oktober 2021. Det i närvaro av DD.MM. Konungen och Drottningen. På grund av pandemin delas även 2020 års guldmedaljer ut vid Högtidssammankomsten. Medier är välkommen att närvara vid ceremonin. Presslegitimation och ackreditering krävs. Kontakta pressansvarig Per Andersson för mer information.

Läs mer om IVAs guldmedaljer

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73