Framtiden för bränslecellsfordon – lärdomar från Japan

Japan är kanske det land i världen som kommit längst när det gäller tillämpningar av bränsleceller. Vilka lärdomar kan Sverige och Europa göra? Se filmen från seminariet nyligen där bland annat Toyota presenterade sin satsning på bränslecellsfordon. 
Bränslecellsbil-Toyota-1200px.jpg

Bränsleceller har diskuterats under många år, som en del av ett framtida energisystem. Utvecklingen har nu börjat ta fart i USA och kanske framför allt i Japan. I slutet av förra året lanserade Toyota sin nya bränslecellsbil, och fordonstillverkaren lanserar en vätgasdriven buss 2016. 

Nyligen arrangerade IVA, tillsammans med bland annat den japanska ambassaden, ett seminarium om utvecklingen av bränsleceller för transporter. Huvudtalare var Koichi Kojima, utvecklingschef vid Toyota Motor Corporation. Vilka utmaningar ser han för bränsleceller? Och vad kan Sverige och Europa lära av det japanska exemplet? 

Vid seminariet presenterades även infrastruktursatsningar runtom i Sverige och Europa – i Sverige finns ännu bara ett tankställe för vätgas (Malmö) men till hösten öppnar tankställen i både Stockholm och Göteborg. Dessutom diskuterades förutsättningarna för att producera vägas från förnybara energikällor, så kallad power-to-gas, och företrädare för näringsdepartementet förmedlade den svenska regeringens syn på bränsleceller. 

Du kan se hela seminariet, som hölls på engelska, i efterhand här. Seminariet inleds av Göran Lindbergh, professor vid KTH. Övriga programpunkter: 

  • (09:10 in i videon) Koichi Kojima från Toyota presenterar bränslecellsbilen Mirai och Toyotas arbete på vägen mot ett vätgassamhälle.
  • (59:10) Cecilia Wallmark från SWECO berättar om dagens och framtidens infrastruktur för vätgas i Sverige och EU.
  • (1:27:30) Avslutande paneldebatt med Cecilia Wallmark, Karin Byman, ÅF, och Hans G Pettersson från näringsdepartementet.