Framtidens arbetsmarknad kräver mer än teknisk kompetens

Ingenjörer med god teknisk kompetens är en nödvändighet för hela samhället. Men det krävs mer än så för framtida innovations- och konkurrenskraft. Det konstaterade deltagarna vid ett seminarium arrangerat av Tekniksprånget.

Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv

Roger Mörtvik,statssekreterare på utbildningsdepartementet och Jan-Eric Sundgren, senior rådgivare Volvo Group och ordförande för Tekniksprånget

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå

Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv och Håkan Sörman, vd för SKL

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå och Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv

I Tekniksprånget, som drivs av IVA, får unga, som gått ut gymnasiet, möjlighet att praktisera på teknikintensiva företag och inom den offentliga sektorn. Kan sådana satsningar fungera som en brygga mellan skola och arbetsliv? Den frågan ventilerades vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av IVA.

Jan-Eric Sundgren är senior rådgivare i Volvo Group och ordförande för Tekniksprånget.

– På Volvo gör praktikanter från Tekniksprånget en verklig nytta. Och de får insikt i vad ingenjörsyrket kan innehålla, sa han.

Och det leder förhoppningsvis till att fler väljer en teknisk utbildning.

Men god teknisk kompetens är inte det enda som behövs i framtiden, ansåg Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv. Globaliseringen är ett skäl till detta. För individen handlar det om att lära sig lära och sen aldrig sluta med det.

– Men är universiteten verkligen rustade för det livslånga lärandet?

Roger Mörtvik är statssekreterare på utbildningsdepartementet.

– Det handlar inte heller bara om att ha formella kunskaper. Kompetens är föränderligt och kräver exempelvis sociala färdigheter, sa han.

Enligt honom råder ingen verklig brist på ingenjörer. Däremot finns det matchningsproblem på arbetsmarknaden som gör att arbetsgivare inte hittar nya medarbetare med rätt kompetens. Den nya 4-åriga tekniska gymnasieutbildningen kommer dock att göra det lättare för arbetsgivare att rekrytera personal med lämplig utbildning.

Men bristen på ingenjörer är ett verkligt problem.

– Inom digitalisering är bristen påtaglig, sa Jan-Eric Sundgren.

Också inom den offentliga sektorn är tekniker en nyckelfaktor.

– Vi behöver rekrytera omkring 12 000 tekniker. Hela samhällsplaneringen förutsätter teknisk kompetens. Det gör också digitaliseringen av välfärdssystemen, sa Håkan Sörman, vd för SKL.

I Skellefteå arbetar man aktivt med Tekniksprånget och med andra former av trainee-verksamhet.

– Det lockar också utlandsfödda, sa Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

Just utlandsfödda med teknisk kompetens kan vara en stor tillgång för Sverige.

– Men vi är för dåliga på att hitta dem. Det tar så lång tid att deras kompetens blir föråldrad. Vi är ett av få europeiska länder där befolkningen växer. Det borde vi utnyttja bättre, sa Carola Lemne.