Framtidens elmarknad – en delrapport

IVAs projekt Vägval el publicerar nu sin femte delrapport som handlar om framtidens elmarknad.
shutterstock_283248302-1200px.jpg

Rapporten är framtagen av Arbetsgruppen för samhällsekonomi och elmarknad inom ramen för IVAs projekt Vägval el.

Viktiga frågeställningar för gruppens arbete har varit:

– Vilka utmaningarna är för samhället, beroende på olika vägval.

– Avvägningen mellan marknad och politik.

– Effekter av olika typer av styrmedel, samt hur dessa ska utformas givet de mål som sätts.

– Möjliga alternativ för marknadsmodell beroende på vägval.


Läs online  Ladda ner PDF