Framtidens elmarknad – en delrapport

Tisdag 17 maj 2016

shutterstock_283248302-1200px.jpg

IVAs projekt Vägval el publicerar nu sin femte delrapport som handlar om framtidens elmarknad.

Rapporten är framtagen av Arbetsgruppen för samhällsekonomi och elmarknad inom ramen för IVAs projekt Vägval el.

Viktiga frågeställningar för gruppens arbete har varit:

– Vilka utmaningarna är för samhället, beroende på olika vägval.

– Avvägningen mellan marknad och politik.

– Effekter av olika typer av styrmedel, samt hur dessa ska utformas givet de mål som sätts.

– Möjliga alternativ för marknadsmodell beroende på vägval.


Läs online  Ladda ner PDF