Framtidens elnät – Ny delrapport från Vägval el

Med elbilar och en ökad småskalig elproduktion kommer de lokala elnätens betydelse att öka. Det är en viktig slutsats när Vägval el i nästa vecka presenterar sin tredje delrapport – om framtidens elnät.
Alf Larsen_EON-1200px.jpg

– Vi ser en väldigt spännande framtid för lokalnäten. Utmaningarna kommer att vara helt annorlunda än idag, säger Alf Larsen, ordförande för arbetsgruppen Distribution och transmission. 

Hur ska morgondagens elnät utformas? Och vilka faktorer påverkar elnätet i framtiden? Det är frågor som arbetsgruppen har diskuterat i över ett år. Deras slutsatser presenteras på ett seminarium 25 februari, tillsammans med en delrapport. Stamnätet, elsystemets motorvägar, kommer att behöva förstärkningar när vi blir alltmer beroende av vattenkraft och vindkraft, konstaterar Alf Larsen, till vardags regleringsansvarig vid E.ON Elnät. Men en fråga som intresserar honom särskilt är utmaningarna för de lokala elnäten. 

En framtid med ökande urbanisering och med allt fler elbilar som laddas i hemmet, talar för ett ökande behov av lokala elnät. Å andra sidan blir antalet solceller fler – hushållen blir inte bara konsumenter av el utan också producenter (prosumenter).

– Framtidens hushåll kommer sannolikt att utnyttja de lokala elnäten mindre, i alla fall för att överföra el. Men vi lär fortfarande förlita oss på elnätet för att klara effekttoppar när det är mörkt och kallt. Hur ska näten finansieras i en sådan ny situation? Hur ska de nya pris- och marknadsmodellerna se ut?

Att allt fler elkonsumenter också blir producenter ställer nya frågor om hur leveranssäkerheten i elsystemet kan bibehållas. 

– Idag är det en självklarhet att vi har hundra procents kapacitet i nätet. Men om nätbolagen blir beroende av användarna, hur ska vi då garantera kapacitet i framtiden? Tillåter regelverken det? säger Alf Larsen. 

– Det är några av alla de frågor som såväl energibolag som politiker, myndigheter och användare måste diskutera tillsammans. 

Vid seminariet 25 februari diskuteras både framtiden för de lokala elnäten och andra slutsatser från rapporten; exempelvis behoven av ökad leveranssäkerhet, möjligheterna till användarflexibilitet och energilagringens roll. Förutom Alf Larsen medverkar även andra medlemmar ur arbetsgruppen samt utomstående experter. Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, Ulla Sandborgh vid Svenska Kraftnät och Karl Bergman vid Vattenfall är några av dem som kommer att kommentera slutsatserna, tillsammans med några riksdagsledamöter ur Energikommissionen.

Anmälan till seminariet gör du här.