Framtidens goda stad i fokus

Framtidens goda stad väcker uppmärksamhet och har blivit inbjudna att tala på externa konferenser under hösten. Slutsatser och insikter från projektet kommer därmed att delges i många forum.
201602-IVA-FramtidensGodaStad-1200px-6.jpg

Under hösten 2017 deltar projektet i följande externa seminarier, utöver de aktiviteter vi själva arrangerar:

11-12 oktober, Samhällsbyggnadsdagarna, Stockholm Waterfront Congress Centre. Projektledare Krisoffer Gunnartz medverkar. http://www.samhallsbyggarna.org/sb-dagarna/ 

24-25 oktober, Nordic Smart Cities 2017, Stockholmsmässan i Älvsjö. https://www.nordicsmartcities.com/  

22-23 november, Smarta städer, Kistamässan. Arbetsgruppsordförande Ulf Ranhagen medverkar. http://smartastader.com/konferens/

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53