Framtidens goda stad på konferens

Intresset för den kunskap och de slutsatser som projektet kommit ut med i rapporter och seminarier är stort. Mari Broman och Ulf Ranhagen deltog i veckan på konferensen Smarta städer och berättade om Framtidens goda stad.
201712-IVA-FramtidensGodaStad-Arbetsgrupper-Porträttt-1200px.jpg

Den 22-23 november deltog Mari Broman och Ulf Ranhagen i konferensen Smarta Städer på Kistamässan.

Mari deltog i en paneldebatt tillsammans med bland andra Ahmed Abdirahman, grundare av politikerveckan Järva, under temat: Hur ser det idag – skapas den smarta staden med hjälpa av medskapande medborgare eller måste vi tänka om?

Slutsatser från rapporten Urbaniseringens drivkrafter och konsekvenser presenterades, bland annat att delaktighet idag sker på en för låg nivå och att medborgarna behöver involveras tidigare i processen. Medskapande medborgare breddar och utvecklar kunskap och beslutsunderlag och leder till ökad tilltro till politiker och samhället i stort.

Panelen var överens om att den nya digitala tekniken skapar möjlighet att visualisera olika scenarier och bredda deltagandet, men att det behövs nya plattformar, ledarskap och öppenhet för att skapa delaktighet på riktigt.

Ulf deltog i sessionen Hållbar och trygg miljö, och knöt an till de åtta teman som beskrivs i rapporten Attraktiva livsmiljöer och flöden och satte fokus på hur medskapande, rumslig planering och digitalisering kan gå hand i hand vid planering av framtidens goda stad – hela tiden med människan i centrum. Särskilt stor vikt lades på att beskriva hur man genom att bygga staden inåt med stärkta mötesplatser och stråk, digital och klimatsmart mobilitet och utvecklat kretsloppstänkande samt cirkulära materialflöden och resursdelning kan bidra till sociala, ekologiska och ekonomiska fördelar både i nya och befintliga stadsdelar.

Föredrag från konferensen finns utlagda på smarta städers hemsida, www.smartastader.com.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53