Framtidens goda stad planerar tillsammans med kommuner

Projektet Framtidens goda stad går in i fas två. De kunskaper och insikter som kommit fram inom projektet kommer nu att användas för att konkret bidra till några kommuners stadsutveckling.
201709-IVA-FramtidensGodaStad-Workshops-1200px-B1.jpg

Under hösten kommer en rad workshops att genomföras runt om i Sverige för att berätta vad projektet kommit fram till och för att se hur det arbete som genomfört inom projektet bäst ska kunna tas tillvara av de som lokalt ansvarar för stadsutvecklingen.

Exempel på kommuner och teman som kommer att diskuteras är:

  • Volymhandel möter bostäder i Kungens Kurva
  • Hållbar förtätning av centrala Gävle
  • Digitalisering av planeringsprocessen i Örebro
  • Bostäder med lägre hyror i Göteborg
  • Utvecklingen av Porsön i Luleå
  • Kunskapsdriven stadsutveckling i Linköping
  • Förtätning och reducering av stadens ”mellanrum” i Malmö

Varje workshop inleds med inspirationsföreläsningar av experter på valt tema. IVA stöttar med processledning med digitala verktyg som möjliggör ett brett deltagande. Resultatet från det arbete som tidigare under projektet gjorts inom ramen för fyra delprojekt kommer nu att användas i kommunernas utvecklingsarbete. 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53