Framtidsbilder av elanvändningen i Sverige

Energieffektivisering och befolkningsökning är två avgörande faktorer som styr den framtida användningen av el i Sverige. Det framgår av en ny studie från IVAs projekt Vägval el som presenteras i nästa vecka. 

– Vi kommer att presentera tjugo spännande slutsater och insikter om framtidens elanvändning. En viktig slutsats är att befolkningsökningen bidrar stort till en ökad elanvändning, även om takten på energieffektivisering går upp, säger Bo Rydén, forskare och konsult vid Profu, och en av författarna till den nya studien.

Under de senaste tre decennierna har elanvändningen i Sverige varit relativt konstant, omkring 130–140 TWh per år. Men vad händer till 2030 och till 2050? Och vilka faktorer har störst betydelse för utvecklingen? Det har en grupp forskare försökt svara på i Scenarier för den framtida elanvändningen – en specialstudie som Vägval el beställt av forskningsprogrammet NEPP, som studerar framtidens elsystem i Sverige och Europa

Forskarna har tagit fram tre scenarier, som visar på en möjlig ökning eller minskning av elanvändningen i Sverige till 2050 – som lägst 115 TWh, som högst 195 TWh. För studien har man använt offentlig statistik och befintliga prognoser om exempelvis ekonomi- och teknikutveckling, men också genomfört egna workshops med industrins branschexperter. Forskarna har sedan analyserat utvecklingen för ett antal omvärldsparametrar, påverkansfaktorer, som styr elanvändningen till 2030 respektive 2050.

– Vi har gjort en analys av ett tiotal påverkansfaktorer. De tre viktigaste faktorerna som påverkar elanvändningen enligt vår studie är befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling och energieffektivisering, säger Bo Rydén. 

– Vi har även bland annat fått en serie resultat om det framtida behovet av eleffekt, som aldrig tidigare tagits fram.

Studien presenteras i sin helhet vid ett seminarium på IVA 15 december. Förutom Bo Rydén medverkar även Maria Sunér Fleming, ordförande i Vägval els arbetsgrupp Elanvändning, Bo Normark, ordförande för Vägval el samt Ola Alterå, vd för Sustainable Innovation.