Full fart mot ökad plaståtervinning

Vi bör inte sträva efter att förbjuda all plasttillverkning eller -användning i vårt land. Istället bör fokus ligga på fullständig återanvändning och återvinning, resonerar flera aktörer inom plastbranschen, inklusive delprojektet för plast i IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
Plastsoldater-1200.jpg

Plastdelprojektet inom IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi diskuterar för närvarande aktivt ett antal handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet inom plastområdet. Bland deltagarna i delprojektet finns IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, som nyligen tog upp branschens visioner för plastanvändningen i debattforum.

Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor vid IKEM, menar i ett debattinlägg hur sektorn har visioner för plastanvändningen, men efterlyser samtidigt överenskommelser med övriga samhället för att sluta kretsloppet för plast. Lundberg pekar också på hur branschen länge drivit frågor om vikten av fungerande avfallssystem och drivit kravet i Europa på att förbjuda deponier. I Sverige har man dessutom i tio år drivit visionen om att byta till återvunnen och förnybar råvara, där Sverige skulle kunna bli ett föregångsland. Således listades genom den gemensamma visionen Blågul Kemi möjligheter att använda förnybar råvara som till exempel skogsrester. Utgångspunkten, menar IKEM, är inte att stoppa all tillverkning och användning av plast i samhället, utan snarare att lyckas återvinna så gott som all plast i ett slutet kretslopp.

Fler nya forskningsprojekt tittar också noggrant på möjligheterna med att återvinna plast. Exempelvis undersöker ett Riseprojekt hur man ska kunna återvinna plaströr. Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns, menar Rise, och klimatbesparingar om cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år, rapporterar Energi & miljö.

Utmaningen är att merparten av plastspillet från exempelvis byggsektorn idag går till energiutvinning, trots att avancerade byggrör ofta är av högkvalitativ plast som högdensitetspolyeten (HDPE), polypropen (PP) och polyvinklorid (PVC) - samtliga material som skulle kunna materialåtervinnas till nya rör.

Innovationsprojektet REPIPE, som finansierats av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, har syftat till att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr. En ny insamlingsmodell har tagits fram, och flera framgångsrika försök har utförts där rörspill har samlats in, sorterats och tillverkats till nya rör. Nu gäller det bara att öka insamlingen och hitta en effektiv logistik.

Även i konsumentledet ökar plaståtervinningen, där nu ett pantsystem införts för juiceflaskor av varumärket Garant. Varumärket tillhör livsmedelskoncernen Axfood, som ingår i arbetsgrupperna för Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Efter ett år är resultatet långt över förväntan - varannan flaska har kommit att gå i retur.

– Att införliva plastförpackningar i pantsystemet är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi. Vi har fler nya typer av returförpackningar av plast på gång som vi hoppas att Returpack snart ska godkänna, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij i en artikel i tidningen Butikstrender.

Utanför vårt land har bland andra Finland antagit långtgående mål för plaståtervinning - från 25 till 50 procent år 2025. Dessutom har den finska regeringen formulerat en ”National Plastic Roadmap”, som inrättar kort- och långsiktiga åtgärder för att minska plastavfallet och öka återvinningen.