Fullsatt när Sveriges första kvinnliga ingenjör firades

1917 tog Vera Sandberg ingenjörsexamen på Chalmers. 100-års jubileet blev en fartfylld och festlig manifestation för att stimulera fler kvinnor att följa hennes exempel.

Firandet av Vera Sandberg, med IVA, Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen som arrangörer, ägde rum i IVAs festsmyckade bankettsal med omkring 150 deltagare.

Men kvällen bjöd inte bara på förtäring och mingel. Från två scener analyserades varför än i dag alltför få kvinnor väljer tekniska studier och vad som behövs för att ändra på detta.

Bristande kunskap om vad ingenjörer egentligen gör, kan vara en orsak.

– Vi sitter faktiskt inte på våra rum och räknar, sa Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Men även för kvinnor med ingenjörsutbildning i ryggen finns karriärproblem. Kvällens deltagare ansåg unisont att det finns ett karriärbromsande glastak.

Tove Dahlgren, utbildningschef på stiftelsen Allbright, påpekade att manliga företagsledare vanligen hävdar att det inte finns kompetenta kvinnor att tillgå.

– Män letar i sina egna nätverk. Men #Metoo har gjort att många företag har hört av sig för att få råd, sa hon.

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L) menade att det är provocerande när kvinnor träder fram och tar plats. Även hon trodde att #Metoo kan komma att skaka patriarkatet i dess grundvalar.

Förebilder är väsentliga för att förändra uppfattningarna om ingenjörsyrken. Det påpekade Marie Ideström, grundare av och styrelseledamot i Womengineer.

– Fler kvinnliga ingenjörer behöver visas upp som förebilder, sa hon.

Det finns ett stort sug efter mer nätverkande för kvinnor som jobbar med teknik. När Maria Paavola inte hittade en lämplig Facebookgrupp så startade hon en egen. På två månader fick den 18 000 medlemmar.

– Kvinnor kan ge stöd och lära av varandra, sa hon.

Tekniksprånget, IVAs program för att få fler ungdomar att välja en högre teknisk utbildning genom att låta dem praktisera som ingenjör i fyra månader, är framgångsrikt även när det gäller att nå unga tjejer. Det framhöll Alexandra Ridderstad, som är verksamhetsansvarig. Hälften av praktikanterna är flickor. Och av dem som söker teknisk utbildning efter praktiken är också hälften flickor.

– Praktik fungerar och attraherar tjejer, sa Alexandra Ridderstad.

Det finns också företag som vill ändra på ojämlikheten. Saab är ett exempel. Lars Sjöberg är FoU-chef för affärsområdet Aeronautics.

– År 2007 bestämde företagsledningen att andelen kvinnor i lönesättande ställning skulle öka till 30 procent. Och det har vi lyckats med. Nu är målet 35 procent, sa han och påpekade att en jämnare könsbalans ger fördelar.

Det motverkar, enligt honom, trångsynthet och förändrar kulturen i bolag.

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50