Fyra lärosäten, fyra roller?

IVA-projektet Utsiktsplats forskning har i en studie försökt ge en bild av rollfördelningen inom den svenska högskolesektorn.
201703-IVA-UtsiktsplatsForskning-rapport6-1200px-lq.jpg

Fokus för rapporten är fallstudier av fyra lärosäten: Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet samt Högskolan i Halmstad. De fyra lärosätena är olika i många avseenden, vilket exempelvis illustreras av publikationsmönstren.

Samtidigt framträder likheter i lärosätenas strategiska tillvägagångssätt, där förutsättningar i deras omgivningar till väsentlig del präglar verksamheten. Utbildningsuppdrag är brett och formas till stor del av en lokal och regional rekrytering av studenter. De utbildas för en regional arbetsmarknad. Inriktningen på forskningen formas i stor utsträckning av samspelet med externa finansiärer och deras intressen.Läs online  Ladda ner PDF

 


 

Underrapporter

Forskningsmedlens fördelning och användning bland svenska lärosäten

I rapporten ”Fyra lärosäten, fyra roller?” diskuteras fyra lärosätens förhållanden i termer av verksamheter, de arenor de verkar på och de roller de spelar.

I den här underrapporten har en fördjupad analys gjorts av såväl sektorns som de studerade lärosätenas ekonomiska situation och hur forskningsfinansieringen ser ut, speciellt vad gäller basanslagen för forskning och utbildning på forskarnivå.Läs online  Ladda ner PDF

 

 


 

Utvecklingskontrakt mellan stat och lärosäte

Rapporten ”Fyra lärosäten, fyra roller?” visar att lärosätenas strategiska utveckling i hög utsträckning påverkas av externa faktorer på regionala, nationella och internationella nivåer.

En vanlig synpunkt är också att staten ”detaljstyr” I många länder, används så kallade utvecklingskontrakt mellan huvudmannen staten och individuella lärosäten. Den här underrapporten är en litteraturstudie om hur utvecklingskontrakt används i Danmark, Finland och Nederländerna för att värna autonomi.


Läs online  Ladda ner PDF

 

Kontaktinformation

Martin Wikström
Temaledare Forskning och utbildning
Telefon 08-791 29 58