Gärna återbruk - men inte vad som helst

De flesta vill se mer återbruk i samhället - men är inte beredda att använda vad som helst som grannen använt. IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi berättar om några nya undersökningar på området.
Aterbruk_fotograf_Craig_Morey_1200px.jpg

Sveriges BostadsrättsCentrum AB, SBC, konstaterar i sin Bostadsrättsrapport att delningsekonomi aldrig har varit så populärt som nu, med lösningar som samåkningstjänster och andrahandsuthyrning. 86 procent av de svarande i undersökningen menar dock att de inte vill dela sitt boende med andra. Ifråga om enskilda utrymmen är det tv-rummet som man primärt kan tänka sig att dela. Hälften av svenskarna kan emellertid tänka sig att dela verktyg och gymredskap, rapporterar Lokaltidningen.

För att främja resurseffektivitet och cirkularitet fortsätter Stockholm Vatten och Avfall och KTH satsningen Popup Återbruk, där de erbjuder studenter i behov av möbler och andra prylar inför terminsstart att få detta helt gratis.

– Vi hoppas att många nyinflyttade studenter hittar saker att inreda sitt nya studenthem med i vår popup. Med Popup Återbruk vill vi uppmuntra återbruk av prylar och inredning och samtidigt ge alla en tankeställare kring hållbar konsumtion, säger Karin Sundin, teknisk utredare på Stockholm Vatten och Avfall, till SVT Nyheter.

Två mobila containrar står uppställda för invånare att lämna in kläder och husgeråd till, om de inte längre behöver materialet utan kan ge det vidare till exempelvis studenter.

Andra studenter, som Sami Marttinen och Jiri Heinonen från Aaltouniversitetet i Finland, har å sin sida startat initiativet Swappie, som köper, reparerar och säljer begagnade iPhones.

"– De flesta har ingen aning om hur mycket skada vårt slit-och-släng beteende med mobiltelefoner innebär för miljön. När vi berättar för våra kunder att en enda mobil orsakar 86 kilo elektroniskt avfall blir de flesta uppriktigt chockade. Om man på riktigt vill göra skillnad för miljön går det inte att köpa ny mobil vartannat år,” säger Sami Marttinen till Veckans Affärer.

Första året omsatte man tio miljoner kronor och gick från två till 23 anställda. Och nu, tre år efter grundandet är Swappie - med verksamhet i Finland, Sverige och Italien - ett av Nordens snabbast växande techbolag.

Syftet med Swappies verksamhet är att förlänga livscykeln på mobiltelefoner, där nu iPhones livslängd kan förlängas med flera år och mängden elektronikskrot kan minska rejält.