En liten guide med frågor till unga om kunskap, bildning och lärande

Här laddar du ned en frågeguide till unga om lärande! Vad är det som får barn och unga att vilja lära sig? Vad för slags kunskap skapar mening? Med vetskap om hur barn och unga ser på och tar till sig kunskap kan vi resonera bättre kring förutsättningar för lärande, i och utanför skolan.
Illustration_018.jpg

Denna frågeguide består av ett antal frågor, vilka IVA använde för att lyfta ungas röster i Generation Ekvation, en rapport om barn och ungas attityder till kunskap (mars 2021). 

Ladda ned i pdf-format Ladda ned i ppt-format

Vi vänder oss till alla som kommer i kontakt med barn och unga och som vill väcka deras egna tankar kring lärande. Det kan vara ni som arbetar med barn och ungas lärande, i skolan eller via förenings- och fritidsverksamheter, eller föräldrar, vänner, släktingar med flera. Resonera med barn och unga i din närhet om frågor som rör attityder till kunskap!

Kunskap och utbildning är en väg för individen att både förverkliga sina personliga drömmar och att bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arbetar inom projektet Framtidens kunskapssamhälle. med hur olika aktörer kan bistå med att ännu bättre väcka ungas nyfikenhet och upptäckarglädje. Projektets vision är ett samhälle där kunskap ger människan möjligheter att bygga en bättre värld för alla.

Vi vill höra vad unga själva tycker om kunskap och lärande! Kontakta gärna oss och berätta hur resonemanget gick. Ni kan även dela med er förslag på vad ni tror kan uppmuntra till lustfyllt lärande, i och utanför skolan.

Kontakt 

Maja Neiman, projektledare, maja.neiman@iva.se, tel 08-791 29 70
Helena Mehra, kommunikatör, helena.mehra@iva.se, tel 08-791 29 42.

Rapporten Generation Ekvation publicerades i mars 2021 och finns att läsa som helhet, samt för nedladdning här iva.se/generationekvation.