Georgia Destouni tilldelas Henry Darcy Medal

Georgia Destouni, ledamot av IVAs avdelning för samhällsbyggnad, tilldelas Henry Darcy Medal för sina insatser inom forskningen om hydrologi och vattenresurser.

Priset delas ut av European Geosciences Union (EGU) till minne av Henry Darcy för enastående forskning inom vattenresurser, vattenresursteknik och vattenresurshushållning.

Juryns motivering

The 2013 Henry Darcy Medal is awarded to Georgia Destouni in recognition of her outstanding, path-breaking, and seminal contributions to hydrology and water resources research.

Läs mer här