German Swedish Tech Forum

German Swedish Tech Forum är en innovationsplattform med syftet att öka samarbetet mellan industriföretag i Tyskland och Sverige. Bakom initiativet står Tysk-Svenska Handelskammaren och IVA.
202011-IVA-Techforum-1200px.jpg

Inom ramen för forumet genomförs konferenser, seminarier, och studiersor. Syftet är att dela kunskaper och best practice. En viktig målgrupp för forumets aktiviteter är små och medelstora företag.

Bland de ämnen som tas upp är digitaliseringen av näringslivet, inte minst smart industri, produktionsutmaningar, nya material, life science, energi och miljö kommer att tas upp. Aktiviteterna, som ska genomföras både i Sverige och Tyskland, kommer att variera beroende på ämne och sammanhang och omfatta bland annat konferenser, workshops, seminarier och studieresor.

Du kan läsa om och anmäla dig till de många aktiviteterna på kalendariet på Tysk-Svenska Handelskammarens hemsida

German Swedish Tech Forum invigdes i januari 2017 på IVA i Stockholm av förbundkansler Angela Merkel och Stefan Löfven.

Se dem och övriga medverkande på mötet i Stockholm den 31 januari  

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49