Glas är evigt

Det glas som svenskarna slänger på återvinningsstationerna levereras varje dag till Limmareds glasbruk där nytt glas tillverkas. Även om återvinningsprocessen är mycket känslig återvinns 93 procent av alla glasförpackningar av en enkel anledning – effektiviteten är större och miljövinsterna är många.
Glasses_1200px.jpg

Vid tillverkningen av glas från jungfruliga material bränns farliga ämnen bort. När återvunnet glas kommer in i tillverkningen är dock den förbränningen redan gjord och energiåtgången minskas med 15 procent samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 41 procent jämfört med jungfrulig vara. Råvaror som används till glastillverkning, som sand, soda och kalk, importeras annars bland annat från Norge och Belgien.

Svensk glasåtervinning tar idag emot allt glas som samlas in över landet. Därefter levereras glaskrosset, som det återvunna glaset kallas, till Limmareds glasbruk. Lastbilarna lämnar sedan glasbruket med full last, eller åker till en återvinningscentral där de tar med sig nytt glas för bearbetning. ”Det är ett cirkulerande system”, som Henrik Odd, ugnschef för Limmareds glasbruk, beskriver glasåtervinningsprocessen i en artikel i Ulricehamns tidning.

Hur mycket som kan återvinnas styrs till exempel av vad vi konsumenter lägger i behållarna på återvinningsstationerna, och att vi håller färgade och ofärgade glasförpackningar åtskilda. Även om glas i princip kan återvinnas gränslöst är återvinningsprocessen mycket känslig för inblandning av andra material. Trots att dagens teknik ger fler möjligheter kan inblandning av rester från till exempel keramik och porslin förstöra smältprocessen och försämra glaskvalitén. Å andra sidan, ”alternativet hade varit fått slänga det på deponi, det är ingen bra lösning”, som Hans Standár, vd för Svensk glasåtervinning säger i en artikel i Skövde Nyheter.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42