God jul och gott nytt år önskar vi på IVA

IVAs vd Tuula Teeri önskar en god jul och sammanfattar det gångna jubileumsåret men blickar även framåt mot det nya året.
201912-IVA-Julkort-1200px-B-Svensk.jpg

Julen närmar sig och med den kommer välförtjänt vila med familjen och vänner, en paus från vardagen och en tid för stillsam reflektion. Vi kan se tillbaka på ett år som präglats av att IVA firat 100-årsjubileum med allt vad det innebär av fantastiska event och lansering av en vacker bok om IVAs historia. Även den spektakulära högtidssammankomsten, där vi tillsammans fick blicka tillbaka på vår stolta historia och in i den framtid vi vill vara med och skapa. Vi har också påbörjat implementeringen av vår nya strategi med etablering av fyra temaråd, vilka nu tar rodret i att skapa IVAs kommande projektportfölj. Tillsammans har vi även bearbetat en process för inval av nya IVA-ledamöter med syfte att få en bättre samordning av invalsarbetet – detta för att försäkra all den kompetens som IVA kommer att behöva för vårt framtida arbete. Vid sidan av detta har vi naturligtvis också fortsatt att driva samhällsutvecklingen framåt genom våra insiktsfulla projekt.

2020 kommer att präglas av temat ’Ett IVA’ som syftar till att skapa ännu djupare samarbete mellan IVAs olika domäner – avdelningarna och IVAs olika regionala noder, näringslivs- och studentråden, akademikollegiet, presidiet och kansliet. Med en stark gemensam färdplan kan vi tillsammans uppfylla vår vision att värna teknologi i mänsklighetens tjänst, ett uppdrag som idag är viktigare än någonsin.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som i många olika sammanhang bidragit till IVAs verksamhet under året som gått. Inte minst de många företag, organisationer och personer som bidragit till vår jubileumskampanj för att skapa resurser för IVAs långsiktiga arbete inom kunskap och entreprenörskap. IVA skulle inte vara den viktiga aktör vi är i samhällsdebatten utan allas er entusiasm och ert engagemang. Tack!

Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Jag ser fram emot alla de aktiviteter som står på agendan när vi möts igen på det nya året 2020!

Tuula Teeri, vd IVA