Goda möjligheter för svenska bolag i Afrika

Tillverkning i Afrika inom informations- och kommunikationsteknik, jordbruk och gruvdrift. Det är några bra möjligheter för svenska företag. Det konstaterade talarna på IVAs seminarium Afrika - samarbete för affärer och innovation.
Det räcker inte med att afrikaner är konsumenter. Vi måste också tillverka afrikanska produkter, sa Hamadoun Touré vid ett seminarium arrangerat av IVAs programråd för Afrika.

Hamadoun Touré är grundare av och chef för Smart Africa Alliance som har till uppgift att förändra Afrika med hjälp av IKT.

Enligt honom gör investeringar mer utvecklingsnytta än välvilliga donationer.

Jag har inget emot vinstdrivna projekt. Vinster kan skapa möjligheter för investeringar i all slags infrastruktur och för att utveckla innovationer.

Och innovationer är inte något nytt i Afrika. Hamadoun Touré påpekade att bank i mobilen uppfanns i Kenya för där var banktjänster ett verkligt problem.

Lokala utmaningar i Afrika är en utmärkt grogrund för innovationer, sa han.

En stor utmaning på kontinenten är att den består av många marknader. När det gäller e-handel behövs därför harmonisering av regler och villkor.

Stora datahallar behövs också. Det räcker inte med molntjänster. Även detta kan bli affärsmöjligheter för svenska företag.

 

Åsa Jarskog är ordförande för Swedish Southern African Chamber of Commerce. Också hon ansåg att allt som har med tillverkning i Afrika att göra är möjligheter för svenska företag.

Det är dessutom en myt att alla afrikanska länder är korrupta, sa hon.

I Sverige finns en sympatisk inställning till Afrika. Men den måste omvandlas till insikten att det finns affärer att göra. Det menade Ousmane Kane som är arbetande ordförande för Enco & Associés i Mauretanien.

Afrikas befolkning växer snabbt. Jordbruket behöver därför utvecklas. Det är en viktig sektor för framtiden, sa han.

Även gruvindustri hör till det Ousmane Kane menar kan utvecklas i betydande omfattning.

Många pratar om afrikanska gruvor, men det händer inte mycket. Produktionen är liten. Investeringar i gruvor för med sig att infrastrukturen i regionen byggs ut, sa han.

Men, menade talarna, Sverige är på efterkälken. Kina och Indien har sedan decennier ett kraftigt försprång. Sverige har emellertid ett gott anseende vilket borde kunna användas till utökade ömsesidigt vinstgivande affärer.