Goda utsikter för innovativa skogsbolag

Jordmånen för skogsindustrin är god och skogen välskött. Innovationer finns. Men det är svårt att omvandla dem till kommersiella produkter.

– Förändring, ständig innovation, kompetens och engagemang tillsammans med gränsöverskridande ledarskap behövs i skogsnäringen, sa Peter Berg, McKinsey-konsult, vid ett seminarium.

Han skärskådade, tillsammans med bland andra fem vd:ar för nordiska skogsbolag, skogsindustrins möjligheter och utmaningar.

Den snabbt ökande e-handeln ställer nya krav på transportförpackningarna. Hälften av tillväxten i efterfrågan på wellpapp beror på e-handel.

– Det ökar behovet av nytänkande exempelvis när det gäller spårning av paket. Skogsindustrin kan bidra till att minska mängden förpackningar av plast. Men metall-, plast- och glasindustrierna satsar mer på utveckling av sådana än vad skogsindustrin gör.

Utöver att utveckla fler cellulosabaserade förpackningar kan textil vara en god möjlighet för skogsnäringen.

– Textil är en bransch i förändring. Nya tekniker kan komma till. Men var i den textila värdekedjan vill skogen komma in?

Peter Berg påpekade att det också finns utmaningar för skogsindustrin. Klimat, stormar och torrperioder hör liksom granbarkborrar till dem. Det gör också den växande konkurrensen från lövträdsbaserad råvara från södra halvklotets skogar.

Annica Bresky är nytillträdd vd och koncernchef för stora Enso.

– Vår stora konkurrent är inte snabbväxande skogar i Brasilien utan oljan. Det gäller att ersätta det fossila med trä, sa hon.

En svårighet med att lyckas med den ambitionen är, enligt Annica Bresky, att företag som köper förpackningar vet mer om plast än om vad skogsråvara kan användas till.

Okunskap, utomlands och särskilt i övriga EU, om det hållbara svenska skogsbruket är en utmaning. Det hävdade Inte bara Annica Bresky utan också de andra skogsbolags-vd:arna.

– Men i Sverige har intresset för skogen aldrig varit så stort. Vi borde kunna slå bättre mynt av vår effekt på klimatet och att vi är en hållbar industri, sa Henrik Sjölund, vd för Holmen.

En svensk nationell strategi för bioekonomi skulle, ansåg Lars Idermark, vd för Södra vara ett steg i rätt riktning.

En sådan strategi skulle säkert innehålla mål och planer för forskning och utveckling.

SCA:s vd, Ulf Larsson, menade att dialogen med universitet fungerar bra.

– Men man får inte glömma bort de befintliga produkterna. Jag saknar en brygga från grundforskning till industri. Det sker en glidning från det tillämpade, sa han.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44