Göran Sandberg: Umeå bör bli som Stanford

Omkring 60 personer från kommunen, universitetet och näringslivet hade samlats för samtal och mingel när IVA Nord, IVAs Näringslivsråd och Norrlandsfonden bjöd in till diskussion och mingel den 5 maj.

Talare var Göran Sandberg, verkställande ledamot av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, en av de tyngsta makthavarna i forskningssverige och tidigare rektor vid Umeå universitet. Temat var ”Så kan universitetet och näringsliv samverka för att stärka Umeå-regionen”.

- I Sverige ser vi universitet som innovationsfabriker, sa Göran Sandberg. Men jag tycker att vi ska ha Stanford som förebild. Deras främsta produkt är inte företag, utan mogna och kompetenta studenter.

Efter presentationen gick debattens vågor höga. Har Umeå universitet samma möjligheter att locka forskare som större universitet? Kan regionen konkurrera om kapital på samma villkor? Att studenterna är motorn för Umeå verkade många överens om – men hur kan man se till att studenterna stannar kvar i staden?

Fotograf: Jan Lindmark.