Göteborgs hållbarhetspris till Kalundborg

Världens första industriella symbiospark, Kalundborg i Danmark, belönas för sitt pionjärskap och envetna arbete med Win Win Gothenburg Sustainable Award. Industriklustret delar på vatten, energi och material mellan företag och myndigheter.
Kalundborg_1200px.jpg

Kalundborg grundades redan 1972, och är därmed världens första kluster för industriell symbios. Grundidén då liksom nu har hela tiden varit att avfall från ett företag blir resurser hos ett annat, och samma princip har sedan dess inspirerat industrier och myndigheter runt hela världen.

Till sin form utgör Kalundborgs industripark ett partnerskap mellan nio offentliga och privata företag i den danska staden. Genom upplägget skapas tillväxt även i intilliggande områden, företagens CSR-arbete stärks väsentligt och klimatförändringar motverkas.

Nu får alltså industriparken Win Win Gothenburg Sustainable Award (Göteborgs hållbarhetspris) för sin pionjärgärning och viktiga roll som inspiratör för olika sammanslutningar för industriell symbios runt världen.

Som prisjuryn skriver på prisets hemsida har Kalundborg "gått från att dela en resurs, spillvatten, på 70-talet" till att det idag är ett flertal företag som "delar på 25 olika resurser, från färskvatten och biogas till gips". Vidare, att "detta reducerar koldioxidutsläppen med över 635 000 ton per år och skapar årliga besparingar om DKK 182 miljoner från företagssamarbetet och DKK 106 miljoner i socioekonomiska värden".

Göteborgs hållbarhetspris har delats ut sedan 2000.