Grön omställning i fokus vid kungligt besök

Spaniens och Sveriges kungar fick en koncentrerad dos fakta om grön energi och tips för lyckad omställning av samhället. Allt vid ett seminarium på IVA som nyligen presenterat råd för Europas energiomställningen i en rapport till EU-kommissionen.

– Svenskar och spanjorer har mycket gemensamt. Båda arbetar hårt och är engagerade i att skapa en bättre framtid för kommande generationer, sa Carl-Henric Svanberg, IVAs preses, när han hälsade de båda kungarna välkomna.

Vid seminariet, som var ett inslag i det spanska statsbesöket, fick åhörarna ta del av svenska och spanska insikter om läget för den gröna energiomställningen.

Teresa Riesgo är generalsekreterare på Spaniens ministerium för vetenskap och innovation.

– Disruptiva lösningar är inte alltid det viktigaste. Däremot är helhetsgrepp på utmaningarna nödvändigt. Och samarbete på alla sätt, sa hon.

Filip Johnsson, professor på Chalmers, påpekade att volymen av förnybar energihar ökat kraftigt de senaste femton åren. Trots det ligger den fossila kvar på samma nivå.

– Vi har misslyckats med att sätta ett ordentligt pris på utsläppen, sa han.

Men han framhöll också att Spanien och Sverige har goda förutsättningar för mer grön energi. I Spanien sol och i Sverige vind.

En svensk-spansk panel med företrädare för gröna industrier och EUs institut för innovation tipsade statsöverhuvudena om vad deras respektive regeringar borde ta fasta på.

Grön taxonomi och väsentligheten att se hela värdekedjor var några av råden. Skapa nya marknader för gröna produkter. Höj priset på utsläpp och se till att konkurrensen mellan olika lösningar är rättvis. Då vinner den gröna tekniken i längden.

På bilderna: Deras Majestäter Kungarna av Spanien och Sverige, utrikesminister, Jose Manuel Albares, Diana Morant Ripoll, Minister for Science and Innovation, miljöminister Per Bolund, Tuula Teeri, vd IVA, Carl-Henric Svanberg, preses IVA, Teresa Riesgo, General Secretary for Innovation, General Secretariat for Innovation – Ministry of Science and Innovation samt IVA-ledamöterna Filip Johnsson, professor i energiteknik vid Chalmers, Martin Pei, utvecklingsansvarig och vice vd SSAB, Diego Pavia, vd IOT InnoEnergy och Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet samt Maria Åstrand, vice vd Active Materials, Northvolt och Javier Goñi, vd Fertiberia. 

Här hittar du rapporten om Europas energiomställning