Grön politik, gröna finanser

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi samlar en finansiell respektive en politisk referensgrupp kopplade till det pågående projektarbetet. Och från såväl politiken som finanssektorn kommer just nu flera intressanta hållbarhetsutspel.
Sedlar_1200px.jpg

Den 26-29 september håller Centerpartiet partistämma. Redan nu lanserar partiet förslag för återvinning av matavfall och ökat för ökat ansvar från förpackningsindustrin för nedskräpning. Dessutom att Sverige tar fram en övergripande nationell strategi för hur landet ska ställas om mot cirkulär ekonomi.

– Både Centern och Miljöpartiet har en ambition om en mer cirkulär ekonomi. Vi kan göra mycket gemensamt över blockgränsen. Det ledarskapet måste vi visa, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf till Dagens Nyheter.

Vidare anser partiet att Sverige bör höja ambitionerna så att 75 procent av matavfallet återvinns senast år 2023, jämfört med dagens mål på 50 procent, samt göra det obligatoriskt med insamling av matavfall hos företag som restauranger och livsmedelsbutiker från 2021 (på samma sätt som hos hushållen). Avgiften för att ta hand om avfallet ska enligt Centerns idé vara viktbaserad för att skapa incitament för minskat svinn.

Partiet vill även utöka producentansvaret för förpackningsindustrin, där producenterna föreslås få stå för kostnaderna när kommunerna tvingas städa stränder och torg som fyllts av snabbmatsförpackningar, engångsmuggar och fimpar. Parallellt vill man även skapa pantsystem för fler produkter. Även den tidigare miljöministern Karolina Skog (MP) var intresserad av samma spår.

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna replikerar dock med att företagens äganderätt till sitt eget avfall måste säkerställas i lagstiftningen, och kritiserar samtidigt Centerförslaget om att kommunerna obligatoriskt ska samla in och äga matavfallet från näringslivet.

– Det är bra med krav på restauranger och livsmedelsbutiker att hantera matavfallet klimatsmart, men det kan inte vara kommunens ansvar att samla in det. Företagen måste själva få äga sitt avfall och avgöra vad som är den största klimatnyttan, säger Lina Bergström, vd på Återvinningsindustrierna, till Miljö & Utveckling.

Som ett alternativ föreslår Återvinningsindustrierna en lag som ger företagen rätt till sitt eget avfall.

Parallellt med de politiska diskussionerna för ökad cirkularitet pågår nu intressanta diskussioner för en mer hållbar finanspolitik. Exempelvis föreslår Anna Breman, chefekonom Swedbank och Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank på Dagens Nyheter Debatt att Sverige och EU bör lätta på regelverken och öppna för en mer expansiv - och grön - finanspolitik. Lån som ökar budgetunderskottet bör enligt debattörerna gå till investeringar i energiomställning och grön infrastruktur. "Både Europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken kan underlätta en sådan omställning genom att köpa gröna obligationer och på så sätt stötta investeringar som bidrar till att EU och Sverige klarar klimatmålen." Områden som föreslås inkluderas är bland annat infrastruktur som underlättar elektrifiering av fordonsflottan, energiomställning och utbyggnad av kapacitet inom elförsörjning och energieffektivisering av byggnader, inte minst i snabbväxande med miljömässigt eftersatta länder som Indien och Kina.

Andra finanssektorsaktörer menar att en omställning mot ökad grön finansiering inte ligger så långt bort, utan att finanssektorn borde kunna ställa om på tio år med hållbara pengar. Ursprunget till åsikten kommer från sajten Realtids diskussion av de så kallade klimatfondernas påstådda kontra verkliga nytta.

Är det över huvud taget möjligt att påverka företags inställning till klimatpåverkan genom fondägande?

– Så klart! Finanssektororn kan göra omställningen på tio år max om alla pengar förvaltas hållbart. Vi är inte där men tänk vad vi skulle kunna åstadkomma och hur mycket pengar det går att tjäna på att investera i omställningen globalt, sade till exempel Sasja Beslik, fristående expert på hållbar finans, till tidningen.