Gröna pengar sätter fart på brittisk vindkraft

Andelen förnybar energi ökar snabbt i Storbritannien. En anledning är en statlig grön investeringsbank som nyligen fick besök av Vägval el.

Brittiska Green Investment Bank har fått ihop närmare 1 miljard pund till sin fond för havsbaserad vindkraft. Det annonserades den 14 oktober. En av investerarna är svenska AMF.

För att möta regeringens mål med lägre utsläpp av växthusgaser, större andel förnybart och minskat avfall, så krävs gröna investeringar på omkring 33 miljarder pund årligen. Det är bakgrunden till att regeringen startade Green Investment Bank 2012.

Regeringen satsade 3,8 miljarder pund från början och idag har Green Investment Bank dragit in 8,1 miljarder pund i privat kapital för att stötta investeringar i infrastruktur.

– Vi har lyckats ganska väl med att få bort kolet från industrin, säger Graham Meeks, Green Investment Bank. Men vad gäller transporter och uppvärmning har vi fortfarande en lång väg att gå.

Omkring 70 investerare och tekniska experter arbetar med att bedöma projekt och engagera finansiärer. Huvuddelen går till investeringar i havsbaserad vindkraft. Men också till teknik som värmepumpar och avfallshantering.

Lönsamheten i havsbaserad vindkraft är något som debatteras både i Sverige och Storbritannien. En stor leverantör i Storbritannien är svenska Vattenfall.

–  Politikerna vill att den brittiska vindkraften ska vara fri från subsidier 2020, säger Martin Reinholdsson, Vattenfall. Men att stötta vindkraft kan ju också handla om skatter eller kanske om ett kolpris-golv.

Vattenfalls egna siffror visar att kostnaderna för havsbaserad vindkraft sjunker snabbt, och har gått ner 10-20 procent de senaste 2-3 åren.

Inte minst sker stora förbättringar när det gäller drift och underhåll. Mjukvara hjälper till att trimma rotorbladen, och inspektionerna kan idag ske med drönare.