H.K.H. Prins Daniel utsedd till hedersledamot av IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utsåg vid sin senaste akademisammankomst H.K.H. Prins Daniel till hedersledamot av akademien. Prins Daniel har ett genuint och brett engagemang i entreprenörsfrågor. Prinsen är initiativtagare och, sedan 2013, aktivt engagerad i IVA-projektet Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram som verkar för att främja entreprenörskap bland unga.
prinsdaniel-4-1200px.jpg

– Det är en stor ära att få hälsa H.K.H. Prins Daniel välkommen som hedersledamot av IVA, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Endast ett fåtal personer har genom åren valts till hedersledamöter, och IVA vill på detta sätt visa på Prinsens betydelse för att främja entreprenörskap.

Till hedersledamot av IVA kan utses ”den som genom sin verksamhet eller på annat sätt i synnerlig grad främjat akademiens ändamål”.

Prins Daniel har som inititivtagare till och hedersordförande i IVA-projektet Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram sedan januari 2013 arbetat med att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Förhoppningen är också att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett inspiratörsnätverk. Inspiratörerna liksom Prins Daniel deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor till entreprenörskap. Mer information om IVAs projekt och de medverkande finns på www.iva.se/prins-daniels-fellowship

Prinsen är också ledamot av den nationella styrelsen för Ung Företagsamhet.

Övriga hedersledamöter av IVA är: Sten Gustafsson, Gunnar Hambraeus, Sven Olving, Hans Rausing, Lena Treschow Torell och Arne Wittlöv.