H.M. Konungen besöker Tyskland och Frankrike med IVA-delegation

Den 9-13 maj äger årets ”Royal Technology Mission (RTM) rum. RTM är en studieresa för representanter från det svenska näringslivet, akademi och offentlig sektor som syftar till kunskapsutbyte och nätverkande. Studieresan går i år till Tyskland och Frankrike. Resan leds av H.M. Konungen och IVAs preses, Marcus Wallenberg och temat för årets resa är energi och digitalisering.
h.m.konungen.jpg

Sedan 1984 har IVA regelbundet genomfört internationella delegationsresor under namnet Royal Technology Mission (RTM). Bakgrunden till årets resa ligger i två viktiga omställningar, den gröna och den digitala. Dessa omställningar kräver utveckling i form av ny teknik och nya innovationer men också nya varor, marknader och möjliga partnerskap.

Studiebesöken under RTM 2022 innefattar flera olika perspektiv såsom forskning och utveckling, ny teknik för energiproduktion, för industrin och den offentliga sektorn. På så vis får årets delegater kunskaper, insikter och inspiration från de två största ekonomierna i EU, Frankrike och Tyskland.