H.M. Konungen besöker USA med IVA-delegation

Årets Royal Technology Mission (RTM) går till USA den 1- 6 maj. RTM arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och i delegationen ingår förutom H.M. Konungen ett trettiotal delegater från svenskt näringsliv, forskning och myndigheter. Särskilda fokusområden är fintech, life science och entreprenörskap.
RTM-Japan-1200px.jpg

Temat för årets RTM är hur den snabba teknikutvecklingen, framförallt driven av digitalisering, påverkar företag, forskning och policy. Tekniska framsteg inom artificiell intelligens, robotteknik och bioteknologi förändrar marknader och transformerar företag. Samtidigt blir fler produkter uppkopplade enheter som kan utvecklas på egen hand, och de mobila enheter med skärm vi använder oss av i dag kommer att få mindre betydelse.

Hur näringsliv, universitet och offentlig förvaltning utvecklar sin verksamhet för att möta denna utveckling blir en av de centrala frågorna för årets delegationsresa. Särskilda fokusområden är fintech, life science och entreprenörskap.

Delegationsresan går till följande städer:

  • New York
  • Washington D.C.
  • Boston 

IVA har, sedan 1984, på Kungens initiativ, med ett till två års mellanrum anordnat Royal Technology Mission, RTM. RTM är en delegationsresa för svenska företagsledare, myndighets- och högskolerepresentanter på hög nivå. Syftet med RTM är att skapa kollektivt lärande inom delegationen samt att bidra till nya kontakter som på sikt kan leda till utökat idé- och affärsutbyte med landet som besöks. Kungens aktiva medverkan möjliggör besök på företag och forskningsinstitutioner som sällan öppnar sina portar för utländska gäster. 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42