H.M. Konungen med IVA besöker världens högsta TV-torn

Nu är IVAs Royal Technology Mission (RTM) till Japan i full gång. Delegaterna fick den första dagen bland annat besöka världens högsta TV-torn, det 634 meter höga Skytree i Tokyo. Delegationen har också besökt flera universitet samt Hitachi.

Japan ligger mitt på en aktiv förkastningsspricka, och skakades så sent som 2011 av en jordbävning av magnituden 9,0 på Richterskalan. På grund av en stor befolkning och höga landpriser bygger landet ändå högt, men behöver därför jordbävningssäkra sina byggnader rejält.

Under RTM 2016 fick den drygt 30 personer stora IVA-delegationen, med Konungen i spetsen, bland annat besöka det kanske främsta exemplet i Japan på denna teknik, det 634 meter höga Skytree TV-torn. Tornet går även att gå upp i, och på 450 meters höjd (cirka tre Kaknästorn staplade ovanpå varandra!) löper en stadigt uppåtlutande, inglasad rund observationsgång för turister att promenera längs.

För att inte rasa eller skadas vid en jordbävning har Skytree säkrats med en sorts hydrauliska stötdämpare, utanpåliggande diagonala fackverk i stål - som kan absorbera stötar väl, samt en separat inre betongkärna. Inspirationen för en inre stomme och utanpåliggande byggnadsdelar har Japan hämtat från sin egen traditionella kultur. Flera av landets äldre pagoder har till exempel aldrig rasat under någon jordbävning, trots att de byggdes på 1600-talet.

H.M. Konungen och övriga delegationsmedlemmar lyssnade med stort intresse på föredragningar kring Skytree och japansk arkitektur.

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28