H.M. Konungens medalj till IVAs akademisekreterare och vice vd, Johan Weigelt

Den 20 april delades H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus ut av H.M Konungen och H.M Drottningen vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Bland mottagarna fanns IVAs akademisekreterare och vice vd Johan Weigelt.

Johan Weigelt tar emot medalj från H.M. Konungen. Foto: Peter Grännby/STELLA Pictures

- Johan Weigelts bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens utveckling har varit betydande och det är glädjande att Johans insatser hedras på detta vis av H.M. Konungen, säger IVAs vd Tuula Teeri.

Johan Weigelt förlänades H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i högblått band för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen.

- De kungliga akademierna spelar en viktig roll för kunskapsspridning och dialog. Jag är mycket stolt över att få vara delaktig i IVAs arbete med att ta fram underlag och förslag för hur viktiga samhällsfrågor kan hanteras, kommenterar Johan Weigelt.