Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter

Tisdag 26 november 2013

Varför ska vi energieffektivisera? Är det inte bra som det är i dag? Nej, det är det inte. Energi är en värdefull tillgång som ska användas på ett effektivt sätt.

Det är alltid bra att vara energieffektiv. Av klimatskäl, av resursskäl och för att sänka kostnader.

Att inte vara energieffektiv är ett tydlig symptom på att också övriga delar av verksamheten drivs på ett ineffektivt sätt.


Läs online  Ladda ner PDF