Hållbarhet inom textil ur ett konsumentperspektiv ny minirapport

En ny rapport har tagits fram som fristående appendix till den tidigare rapporten om resurseffektiv textil, inom ramen för IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Rapporten är författad av Malin Viola Wennberg i rollen som kommunikationschef för det åttaåriga transdisciplinära forskningsprogrammet Mistra Future Fashion 2011–2019.
rece-textilbilaga-1200px.jpg

Konsumentledets roll, ansvar och möjligheter för att bidra till en verkligt resurseffektiv textilsektor behöver belysas genomgående. I denna skrift ges en god forskningsöversikt över detta område, inklusive materialval, vattenåtgång, påverkan från transporter till och från butik samt vikten av längre användningscykler. Frågor som har ställts är bland annat: Hur ser framtidens mer hållbara konsumentbeteende ut? och Vilka samhällspolitiska styrmedel kan påskynda förändringen?

Rapporten ska läsas som en fristående bilaga till rapporten Resurseffektiv textil i Sverige – Textil från avfall till resurs, författad av Elin Larsson i hennes roll som projektledare för delprojektet för textil inom IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Inom programmet Mistra Future Fashions har forskning bedrivits utifrån fyra fokusområden, varav ett har varit just användarbeteende. Mycket av forskningsdata i rapporten kommer därför från programmets internationella forskningsteam.

Läs Online Ladda ner