Hållbarhet och innovationer i fokus på Gotland

IVAs Teknikresa 2016 gick till Gotland och temat var hållbarhet. Delegationen leddes av IVAs preses Leif Johansson och i delegationen ingick 20 ledande personer från näringsliv, myndigheter och akademi från hela Sverige. Delegationsresan var inspirerad av Peter Larssons utredning "Hållbara Gotland" som lämnades till regeringen i juni 2016. I fokus för IVAs delegationsresa stod möten med universitetet, entreprenörer i såväl mindre startups som större mer etablerade bolag.

- Drivkraften och entreprenörskapet på Gotland har lyst igenom hela resan, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Vi har träffat en rad lokala näringslivsaktörer och det har även varit spännande att se betydelsen av universitetet, Campus Gotland, som spelar en viktig roll för regionen.

Ett besök på Uppsala universitet Campus Gotland inledde studieresan. Bland annat presenterades Sveriges största forskningsprogram inom turism som undersöker hur kryssningsfartygens besök på Gotland kan bli fler och samtidigt mer hållbara.

- Genom Teknikresan har jag lärt känna Gotland bättre och sett den energi och kreativitet som finns här, säger rektor på Uppsala Universitet, Eva Åkesson. Jag har blivit inspirerad att jobba mer med regionen genom universitetet– det är lätt att vara stolt rektor när vi besöker Campus Gotland.

Delegationen mötte företrädare för startupföretag och större mer etablerade bolag. Gotlands bryggeri, Pickit och Swedish Composite var några av företagen delegationen besökte. På Gotland Grönt Centrum fanns lokala lantbruksentreprenörer för att presentera innovationer som självrengörande golv för djur samt det senaste inom modern skogshantering och lammnäring. 

- Jag är imponerad över den drivkraft som finns på Gotland, långt utanför den välbekanta besöksnäringen, säger Leif Johansson IVAs preses.  Entreprenörskapet på Gotland imponerar, såväl inom förädlade livsmedel som inom teknikområdet.

 

Foto: Tommy Söderlund

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42