Hållbarhetsarbete under 40 år i Växjö

Växjö arbetar målmedvetet vidare med resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Nu köper staden in en "superpantmaskin", och uppmärksammas dessutom internationellt i bland annat fransk media.
Vaxjo_1200px.jpg

En av Sveriges grönaste städer. Så kan man presentera småländska Växjö, som redan förra året tilldelades EU-kommissionens European Green Leaf Award och som alltsedan 2008 har varit en så kallad Fairtrade City.

Bland de senaste hållbarhetsnyheterna från staden finns en ny "super-pantmaskin", Pantamera Express, som har köpts in till Växjö och som möjliggör att man pantar kan hälla ned ett stort antal flaskor och burkar direkt ned i ett stort fack istället för att panta varje föremål för sig. Med den nya maskinen går det att panta hundra burkar på två minuter.

Panten kan dessutom betalas ut genom ett PayPal-konto eller via betalcheckar, som man kan handla för i de flesta dagligvarubutiker. Man kan även skänka pengarna till Världsnaturfonden WWF.

Växjös viktiga miljöarbete börjar nu också få internationellt renommé. Exempelvis skriver franska nyhetssajten Lettre Du Cadre om vad som har blivit "en av de mest hållbara städerna i världen", och hur man under 40 år arbetat med just hållbarhet. Exempelvis nämns hur staden byggde det första biomasseeldade fjärrvärmeverket i Sverige, hur man får parkera gratis med elbil, hur snöröjning av cykelvägar prioriteras framför många bilvägar och att många nybyggen görs i trä.