Halvledarprofessor besökte IVA

I början av december besökte professor Jayant Baliga Sverige. Han står bakom den så kallade IGBT-tekniken som globalt beräknas ha sparat in cirka 45 miljarder ton koldioxidutsläpp de senaste 25 åren.
baliga-m-fl_1200px.jpg

Värd för besöket var Bo Normark, ordförande för Vägval el. Jayant Baliga är känd för att ha uppfunnit IGBT-halvledaren (Insulated Gate Bipolar Trannsistor), en av de viktigaste innovationerna för att kontrollera, använda och distribuera elektricitet. IGBTer möjliggör bland annat överföring av el över långa avstånd genom så kallad HVDC, förnybar elproduktion (vind och sol) samt effektiv elanvändning genom styrning av elmotor till exempel i elbilar.

Under sitt besök i Sverige besökte Jayant Baliga också ABB i Ludvika samt genomförde ett seminarium på KTH med drygt 70 deltagare. Värd för besöket på KTH var professor Lars Nordström, som refererade till nya krav från regeringen på att redovisa forskningens påverkan på samhället. Just Jayant Baligas forskning blev ett paradexempel på en sådan redovisning.

IGBT-tekniken leder till stora reduktioner av CO2-utsläpp, och Jayant Baliga kallas också för ”the man with the largest negative CO2 footprint on earth”. Beräkningar visar att de globala minskningarna av CO2-utsläpp varit cirka 45 miljarder ton.

Jayant Baliga är idag medlem i the National Academy of Engineering, NAE och ledamot av IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Han tillbringade 15 år vid General Electric, och blev professor vid North Carolina State University 1988. Jayant Baliga har tilldelats en rad utmärkelser som National Medal of Technology and Innovation i USA samt IEEE Medal of Honor. Båda utmärkelserna representerar den högsta utmärkelsen från den amerikanska regeringen respektive IEEE.

På bilden: Bo Normark, LG Larsson, Jayant Baliga och Jan Nordling.