Nominera till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset

Känner du till någon journalistiskt verksam person som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och borde belönas för det? Då kan du fram till den 1 mars 2019 nominera henne eller honom till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset. Här nedan följer instruktioner hur du gör.
Katarina och Tuula.jpg

Vad syftar priset till?

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Vem kan nominera - och nomineras?

Såväl journalister och kommunikatörer som allmänheten i stort kan nominera kandidater till priset. Författare, skribenter samt journalister vid såväl etermedia som tidningar kan nomineras, och såväl enskilda individer som redaktioner/reportagegrupper kan nomineras. Det är även tillåtet att föreslå sig själv. Den som nominerar får endast nominera ett bidrag per år.

Priset utdelas för reportage, artiklar, radioprogram, tv-program eller internetbaserad produktion som av juryn till innehåll, form, väsentlighet, spridning och pedagogik bedöms som årets mest prisvärda. Deltagande bidrag ska ha publicerats eller sänts under föregående år eller på annat sätt uppmärksammats under föregående år, även om en längre insats också kan beaktas. Även journalistiska prestationer i bokform kan belönas. Skildringen och/eller sättet att skildra är det som i första hand premieras. Olika genrer av journalistik kan belönas.

Journalistisk verksamhet som i huvudsak har bekostats av IVA eller The Hans and Barbara Bergstrom Foundation kan ej erhålla priset.

Tidigare pristagare

2015: Anders Bolling, DN
2016: Bosse Lindquist, SVT
2017: PM Nilsson, Dagens industri
2018: Katarina Gunnarsson, Sveriges Radio

Hur gör man?

Förslaget till pristagare ska vara skriftligt och åtföljas av motivering till varför du tycker personen ifråga bör få priset. Nominering och motivering måste rymmas på en A4-sida, fontstorlek 10. Du får dessutom gärna som bilaga till själva nomineringen skicka med exempel på reportage, artiklar, radioprogram, tv-program eller internetbaserad produktion som du tycker återspeglar den nominerades lämplighet att erhålla priset.

Skicka nominering samt eventuellt motiveringsmaterial företrädesvis per e-post till nominering@iva.se. Märk ditt mejl "Hans Bergström-priset". Om du behöver skicka material per post är adressen som följer:

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
"Hans Bergström-priset"
Box 5073
102 42 Stockholm

Senast den 1 mars kl. 23.59 behöver vi ha ditt förslag. Förslagen behandlas konfidentiellt.

Vad består priset av?

Prissumman är 100 000 kronor, och priset delas ut årligen.

Hur går utnämningen av pristagare och prisutdelningen till?

En prisjury bestående av sex IVA-ledamöter fattar beslut om pristagare. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, filosofie hedersdoktor Eva Hamilton, tidigare vd för Sveriges Television, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Priset delas sedan ut årligen i samband med större IVA-arrangemang, vanligen vid IVAs Akademisammankomst.