Hans Dalborg, Daniel Ek, Martin Lorentzon, Lena Olving och Max Tegmark belönas med IVAs Guldmedaljer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar årets Guldmedaljörer för framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. Medaljerna delas ut av H.M. Konungen under IVAs Högtidssammankomst och hundraårsfirande den 25 oktober.
201910-IVA-HS2019-Medaljörer-1200px-1.jpg

- Framtiden är inte något som kommer, det är något vi skapar. Vi vill hylla kunskapshjältarna som gör enastående insatser och driver förändring inom teknik, ekonomi och samhälle, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Motiveringarna för IVAs Guldmedaljörer 2019 är följande:

  • Akademiens Stora Guldmedalj tilldelas Ekonomie dr Hans Dalborg för sina insatser att utveckla den svenska finanssektorn och den svenska modellen för bolagsstyrning i kombination med ett samhällsengagemang som inneburit betydande bidrag till forskning och kulturliv.

  • Akademien Guldmedalj tilldelas civilingenjör Lena Olving för sin framgångsrika insats som ledare och förnyare av företag i teknikfronten. Hennes progressiva och nydanande ledarskap är en förebild för ledare av tekniskt avancerade företag på en global marknad.
  • Akademiens Guldmedalj tilldelas styrelseordförande Daniel Ek och civilingenjör, tekonologie hedersdoktor Martin Lorentzon för att ha skapat företaget Spotify som i grunden förändrat musikindustrin och stoppat piratkopieringen. De har som innovatörer och entreprenörer byggt ett av få (möjligen det enda) europeiska techbolag som lyckats mäta sig med kinesiska och amerikanska giganter.
  • Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Max Tegmark för sina bidrag till vår förståelse för mänsklighetens plats i kosmos liksom de möjligheter och risker som artificiell intelligens för med sig. Han har med stort mod angripit dessa existentiella frågor i sin forskargärning och på ett förtjänstfullt sätt lyckats förmedla problemställningarna till en större allmänhet.

Guldmedaljerna delas ut i samband med IVAs Högtidssammankomst och hundraårsfirande den 25 oktober. Det i närvaro av DD.MM. Konungen och Drottningen samt H.K.H. Prins Daniel. Omkring 1000 gäster från näringsliv, akademie och politik väntas delta vid ceremonin på Aula Medica samt efterföljande festligheter på Stockholms Stadshus.

Media är välkommen att närvara. Presslegitimation och ackreditering krävs.
Kontakta pressansvarig Helena Mehra för pressinbjudan. 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42