Hans Werthén – en av våra främsta industriledare

En skrift om Hans Werthén som ingenjör, industriledare och människa, och om Hans Werthén Fonden. 
hans-werthen-1200px.jpg

Vid Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) finns en stipendiefond som bär namnet efter Hans Werthén. Fonden stiftades 1991 som en hyllning till Hans Werthén (1919–2000) för hans betydande insatser som företagsledare främst som chef för Electrolux och som produktionsdirektör och styrelseordförande i Ericsson.

Fonden är primärt inriktad på stipendier till yngre akademiker för fortbildning eller forskning vid ansedda utländska högskolor i kunskapsområden som ligger nära industriell verksamhet. Som elektronikingenjör var Hans Werthén i början av sitt yrkesliv en av televisionsteknikens ledande pionjärer i Sverige. Han var chef för gasföretaget AGAs TV-laboratorium och vice vd och teknisk direktör i Philips TV- och radiofabrik i Norrköping (Nefa) innan han blev en av våra främsta storindustriledare som produktionsdirektör i Ericsson och senare vd för Electrolux.

Läs skriften här.