Hans Werthén-fonden delar ut miljonbelopp

Nu offentliggörs årets Hans Werthén-stipendiater. 1,5 miljoner kronor delas ut till tolv unga akademiker vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Sedan fonden instiftades 1990 har med årets utdelning totalt 379 stipendier delats ut, till ett värde av 48 miljoner kronor.
money.jpg

De tolv stipendiaterna – sex kvinnor, sex män – kommer främst att använda medlen för studier utomlands. Hans Werthén ansåg alltid att internationella erfarenheter var mycket viktigt.

– Internationella erfarenheter och ett stort nätverk är viktiga grundstenar i dagens samhälle. Det känns alltid lika tillfredsställande att kunna bidra till unga förmågors utveckling genom att ge dem en grundplåt för deras studier, säger Folke Hjalmers i Hans Werthén-fondens styrelse.

Stipendiaternas studieområden rör sig om:
• förlängning av livslängden hos litiumjonbatterier,
• utveckling av reglerteknik för industriella processer,
• jämförelser av science parks i Sverige och Italien,
• metoder för att avskilja läkemedelsrester från vattenmiljöer,
• ökad förståelse av hjärtat med datorsimulering och ultraljud,
• metoder för styrning av interferenser i trådlösa nätverk,
• utveckling av ultraljudstekniker för diagnos av stroke,
• affärsutveckling och försäljning i, samt ledning av teknikintensiva företag, samt
• amerikansk bolags-, bank- och finansrätt, samt affärsjuridik.


Studierna kommer att ske i USA, Kina, Italien, Schweiz, Norge och Storbritannien. Stipendierna delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och riktar sig till såväl mastersstuderande som doktorander och disputerade forskare vid högskola och universitet eller inom näringslivet. Ämnesmässigt prioriteras naturvetenskap, teknik, ekonomi eller juridik.

Antalet sökande i år var 51. Sedan fonden instiftades har 379 stipendiater utsetts, varav 162 kvinnor. Den största skillnaden mot föregående år är att antalet sökande till MBA har blivit större än under senare år. Ett stort antal av ansökningarna, inte minst inom gruppen postdoktorala studier och doktorandstudier, är av hög klass.

Hans Werthén-fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. dr. Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens grundkapital bygger på de båda företagens donationer till IVA, som utser stipendiaterna. De första stipendierna delades ut 1992.

– Hans Werthén var en av Sveriges främsta industriledare och föryngrare med internationell inriktning, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

Nilsson fortsätter:
– Genom stipendiefonden i hans namn får nu yngre akademiker möjlighet att utvecklas i ett annat land och komma tillbaka med nya kunskaper och erfarenheter som kan främja svenskt näringsliv.

Stipendiaterna är som följer:
• Linda Önnby, civ. ing. bioteknik, Lunds universitet. Tekn. dr. i miljöbioteknik/miljöseparationer, Lunds universitet.
• Elira Maksuti, MSc Biomedical Engineering, Rom, Italien. Doktorand, KTH. Studier vid École polytechnique fédérale de Lausanne (EFPL).
• Erik Widman, BSc in Electrical Engineering, Western Michigan University, USA. MSc in Electrical Engineering, University of Notre Dame, USA. Doktorand Medical Eng., KTH. Studier vid Columbia University, New York, USA.
• Fredrik Bauer, ekon. kand. Handelshögskolan Stockholm. Tidigare McKinsey. MBA Harvard University, USA.
• Patricia Eskinasy, civ. ing. teknisk matematik, Chalmers. Ericsson sedan 2005. Executive MBA, London Business School, Storbritannien.
• Matilda Klett, civ. ing. kemiteknik, KTH. doktorand tillämpad elektrokemi KTH. Tekn. dr. Argonne National Laboratory, USA.
• Kristian Soltesz, civ. ing. teknisk fysik, LTH. Tekn. dr., LTH. Doktorandtjänst reglerteknik, LTH. Studier vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
• Anna Yström, civ. ing. design, Chalmers. Tekn. dr., Chalmers. Forskningsassistent, Chalmers avdelning för Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship. Studier vid Politechnico di Milano.
• Zhao Wang, MEng., Chengdu, Kina. Doktorand, KTH Communication. Studier vid Princeton University.
• Charlotte Gulda Persson, MSc in Engineering, Harvard University, USA. MBA-studier vid MIT, Sloan School of Management.
• Philip Herrström, jur. kand., Lunds universitet. Mannheimer Swartling Bank- och finansgrupp – internationella finansierings- och förvärvstransaktioner. LL.M., Columbia University.
• Magnus Oskarsson, jur. kand., Lunds universitet. DLA Nordic – företagsförvärv och allmän bolagsjuridik. LL.M., New York University School of Law.

Bilder från stipendieceremonin finns tillgängliga via IVA.

För ytterligare information:

Folke Hjalmers, ledamot i stipendiekommittén
Telefon: 070-591 56 02

Caroline Linden, assistent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 070-265 95 56
E-postadress: caroline.linden@iva.se

Joakim Rådström, pressansvarig och skribent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 29 39 / 073-656 76 17
E-postadress: joakim.radstrom@iva.se


Utlysning 2015