Hans Werthén-fonden delar ut miljonbelopp

Idag offentliggörs årets Hans Werthén-stipendiater. 1 150 000 kronor delas ut till tolv unga akademiker vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Sedan fonden instiftades 1990 har totalt 367 stipendier delats ut, till ett värde av 46,5 miljoner kronor.

Totalt tolv stipendiater får i år dela på 1 150 000 kronor från Hans Werthéns-fond. Pengarna ska främst användas för studier utomlands. Stipendierna ska bland annat användas till utveckling av innovativa tvistlösningsstrategier, stamcellsforskning, tillverkning av molekylära transistorer och dioder som innehåller ljuskänsliga molekyler, metodutveckling för bättre diagnosticering av prostatacancer samt ekonomisk psykologi, studier i hur människor i kontrollerade situationer fattar beslut -till exempel hur kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser och hur kan en sådan process påverka gruppens agerande, samarbete och beslutsfattande. Studierna kommer att ske i USA, Storbritannien, Australien, Frankrike, Kanada och Spanien.

Stipendierna delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och riktar sig till verksamma inom i huvudsak naturvetenskap, teknik, ekonomi eller juridik. Stipendierna vänder sig till såväl masterstudenter som doktorander och disputerande forskare vid högskola/universitet eller näringsliv.

-Internationella erfarenheter och ett stort nätverk är viktigt i dagens samhälle. Det känns alltid lika tillfredsställande att kunna bidra till unga förmågors utveckling genom att ge dem en grundplåt för viktiga studier, säger Folke Hjalmers i Hans Werthén-fondens styrelse. Detta är särskilt centralt eftersom Hans Werthén värderade internationella erfarenheter så högt.

Antalet sökande i år var 79, vilket är mer än både för 2012 (57) och 2011 (71). I år är tre stipendiater kvinnor och nio män. Sedan fonden instiftades har 355 stipendiater utsetts, varav 151 kvinnor. Den största skillnaden jämfört med tidigare år är att antalet sökande till post doc blivit tre-fyra gånger större. Antalet doktorander har också ökat. Ett stort antal av ansökningarna, inte minst inom gruppen post doc och doktorander, är av hög klass.

Hans Werthén-fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. Dr. Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens grundkapital bygger på de båda företagens donationer till IVA, som utser stipendiaterna. De första stipendierna delades ut 1992.

Hans Werthén var en av Sveriges främsta industriledare och resultatorienterade föryngrare med internationell inriktning. Stipendiernas syfte är att ge yngre akademiker möjlighet att en tid utvecklas i ett annat land och komma tillbaka med nya kunskaper och erfarenheter som kan främja svenskt näringsliv.

Bilder från stipendieceremonin finns tillgängliga via IVA.

Stipendiaterna är:

Magnus Johnson, fil doktor, Lunds universitet, verksam vid Center för Analys och Syntes, Lunds universitet samt Kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet. Post doc University of Washington, Center for Enabling New Technologies Trough Catalysis, Seattle, Washington.

Johan Nilvebrant, teknologie doktor vid KTH. Post doc University of Toronto, Donnely Centre for Cellular and Biomolecular Research/Dr Lefkowitz (Nobel Laureate in Chemistry 2012), Toronto, Kanada.

Matias Nordin, filosofi doktor, Göteborgs universitet. Postdoktor Chalmers, teknisk ytkemi, Postdoc Tyska Institutet för Cancerforskning, Heidelberg, Tyskland.

Karl Börjesson, teknisk doktor kemi, Chalmers, postdoc Strasbourg Universitet, Strasbourg.

Johanna Möllerström, PhD Harvard University, Cambridge, MA, USA. Är vid Harvard University, post doc, Harvards nationalekonomiska institution och ”Program for Evolutionary Dynamics.

Rolf Andersson, MScEng KTH, PhD-student Research Institute Science for Life Laboratory, Karolinska Science Park, Cambridge Stem Cell Institute England.

Reza Seyed Atefi, MSc Biomedical Engineering, Chalmers, PhD-student at the School of Technology and Health, Applied Medical Engineering, KTH. Research Scholar, Harvard University (Massachusettes General Hospital) Boston, USA.

Franscesco Fuso Nerini, BSc and MSc in Environmental And Land Planning Engineering, Politecnico di Milano resp MSc in Sustainable Energy Engineering, KTH. doktorand, KTH, Energy Systems Analysis. Melbourne Energy Institute, Melbourne University, Melbourne.

Markus Tammia, civilingenjör, teknisk biologi, Linköpings universitet, doktorand vid John Hopkins University, Baltimore.

Tomaz Matuszczyk, MSc in Software Engineering, Chalmers. Engineering Manager Tuenti, Spain. MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, USA.

Charlotte Persson Gulda, MSc in Environmental Engineering, Harvard University, Cambridge. PhD-candidae in Environmental Engineering at Harvard University in Cambridge.

Anna Alriksson, jur kand Uppsala universitet. MBA-studier vid Harvard Law School, Cambridge.